Styringsgruppen med avdelingsleder ved Rana Museum, Tormod Steen (fv), daglig leder ved Kunnskapsparken Helgeland, Bjørn-Audun Risøy, leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industriparkk as, Tonje Nermark, prosjektleder ved Kunnskapsparken Helgeland, Torbjørn Aag, konstituert administrerende direktør i Rana Utviklingsselskap, Anita Sollie og viserektor Sven Erik Forfang ved Nord Universitet.

Fremtidens rekruttering til industrien

12 april, 2018 14:32 Del Del Del

Mo Industripark AS jobber for etablering av Vitensenter Nordland sammen med flere aktører i Rana. Vitensenteret skal skape nysgjerrighet og interesse for realfag, noe som kan danne et viktig grunnlag for rekruttering til industrien i fremtiden.

Mo Industripark AS arbeider blant annet for at industrien i Rana skal ha best mulige rammebetingelser og er i tillegg opptatt av rekrutering av relevant arbeidskraft til industrien. Derfor er MIP AS engasjert i ulike prosjekter som kan skape nysgjerrighet og lærelyst, i tillegg til at de sponser flere realfagsorienterte initiativer som Forskerfabrikkens sommerskole og kunnskapskonkurransen First Lego League. MIP AS har også bevilget midler til et forprosjekt knyttet til å etablere et Vitensenter i Nordland, og er med videre med midler og engasjement inn i hovedprosjektet.
– Rekruttering til industrien er svært viktig for virksomhetene i parken og MIP AS mener et vitensenter i regionen vil kunne trigge barn og unges interesse for realfag og på lang sikt bidra til økt rekruttering til slike fagretninger, noe industrien trenger. Vi har derfor blant annet de to siste årene vært med i styringsgruppen til et prosjekt for å få etablert et Vitensenter i Nordland, uttaler leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i Mo Industripark AS, Tonje Nermark. 

Naturressurser, teknologi og digitalisering
Forprosjektet Vitensenter Nordland, initiert av Kunnskapsparken Helgeland, ble etablert 12. april 2016 og har gjennomført flere innspillmøter hvor skoler, næringsliv, offentlige virksomheter og ressursmiljø har fått komme med forslag til profil og innhold i et regionalt vitensenter. Med bakgrunn i disse innspillene har styringsgruppen, som består av Mo Industripark AS, Rana utviklingsselskap, Rana kommune, Nord universitet, Helgeland Museum, Nordland fylkeskommune og Kunnskapsparken Helgeland, kommet frem til at de tematiske hovedemnene i Vitensenter Nordland skal være forankret i regionens særtrekk og fortrinn. Naturressurser, teknologi og digitalisering blir utgangspunktet for innholdet i vitensenteret. 

Øremerket driftsstøtte
Norges forskningsråd har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ansvar for tildeling av statlig driftsstøtte til de regionale vitensentrene gjennom Vitensenterprogrammet, og en viktig forutsetning for tildeling av statlig driftsstøtte er at en sikrer lokal og regional medfinansiering.
– Det er derfor svært gledelig og avgjørende at Rana kommune har gjort et enstemmig vedtak om å stille seg bak etableringen av Vitensenter Nordland med en årlig driftsstøtte på inntil 3,5 millioner kroner per år i økonomiplan 2018-2021. Med øremerket driftsstøtte fra Rana kommune sikrer man at barnehagebarn og elever i grunnskolene får fri adgang og et tilrettelagt undervisningsopplegg til Vitensenteret, sier prosjektleder ved Kunnskapsparken Helgeland, Torbjørn Aag.

Samlokalisering i Fjordsenteret
Det finnes ti regionale vitensentre i Norge. Vitensenteret i Mo i Rana blir det eneste mellom Trondheim og Tromsø og i kommunestyrets vedtak kommer det frem at en ønsker en samlokalisering mellom Vitensenter Nordland og Helgeland Museum i Fjordsenteret ved Moholmen i Mo i Rana. En slik løsning vil gi Vitensenter Nordland tilgang til cirka 3000 m2 i andre etasje, mens Helgeland museum får sine utstillingslokaler og magasiner i første etasje. 
I samarbeid med First Scandinavia er det også avklart at en skal integrere et Newtonrom i lokalene, noe som blir en viktig del av Vitensenter Nordland.

Håper på regional medfiansiering
Men det er ikke bare lokalt engasjement og økonomiske bevilgninger som må til, det er også vesentlig at prosjektet får regional medfinansiering for å kunne bli realisert.

– Vi er nå i dialog med Nordland fylkeskommune for å avklare regional medfinansiering. Dette skal gi elever fra videregående skoler fri adgang vitensenteret med et tilrettelagt undervisningsopplegg på ulike fag og trinn, forteller Aag.

Vitensenter Nordland vil ikke bare kunne bli en foretrukket storstue for barnehager og skoler som inviterer til interaktiv læring, det vil være åpent for øvrig publikum og vil kunne benyttes også på kveldstid og i helger. 

Ser fremover
Arbeidet med senteret har nå gått over i hovedprosjektfase, og fortsetter i 2018 og det er flere brikker som må falle på plass som nevn over før vi vet sikkert om senteret kan bli en realitet. En ting som derimot er sikkert, er styringsgruppens positive innstilling til prosjektet. 

– Det at styringsgruppen er bredt sammensatt med representanter fra både næringsliv, kunnskapsmiljøer, akademia, samt kommune og fylke, kombinert med innspillmøter, tror jeg har vært avgjørende for å få til en god forankring og tilnærming til profil og innhold. Senteret skal jo være en læringsressurs og et sted folk har lyst til å besøke. Skal vi få realisert dette må vi dra i samme retning, noe jeg absolutt har inntrykk av at vi gjør, avslutter Nermark.

 

OM VITENSENTRENE I NORGE

 • Vitensentrene er populærvitenskapelige opplevelses- og læringssentre som har fokus på matematikk, teknologi og naturvitenskap. 
 • De skal være et tilbud for skoleverket og allmennheten i sin region og skal samarbeide med ulike lokale formidlere i regionen, som for eksempel vitenskaps- og naturhistoriske museer, Newtonrom og andre formidlere av realfaglig kompetanse. 
 • Pedagogikken i vitensentrene er interaktiv, noe som betyr at besøkende skal delta aktivt i sin læringsprosess gjennom handlinger, samarbeid, dialog og refleksjon. Det er med andre ord interaktive utstillinger der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv 
 • De skal fungere som ressurssentre for skoleverket og institusjoner innen interaktiv formidling. Sammen skal de regionale vitensentre utgjøre et helhetlig nasjonalt tilbud.
 • Vitensentrene i Norge har tre sentrale målgrupper:
  • Barnehager med barn, barnehagelærere og foresatte
  • Skoleverket med lærere, elever og foresatte
  • Publikum med familier, og andre som ønsker å besøke et vitensenter i sin fritid
Del Del Del