F.v.: Head of Controlling IT and Administration, Morten Grimsø og Head of HR, Jarle Løland.

Freyr dobler arealene i Gulbygget

12 januar, 2023 9:57 Del Del Del

Freyr Battery vokser raskt og har siden januar fått sterk økning i behovet for sitteplasser og møterom. Nå har de tatt over de nyeste lokalene i Gulbygget og dermed doblet kontorlokalene sine på under ett år.

Freyr Battery flyttet inn i de opprinnelige lokalene i Gulbygget september 2021. Bare et år senere hadde de overtakelse og innflytting i de nyeste lokalene.

– Da vi flyttet inn hadde vi opprinnelig 25 sitteplasser i tillegg til møterom. Nå er vi oppe i 42 sitteplasser og har flere og større møterom. Så vi har omtrent doblet størrelsen på lokalene, forteller Head of Controlling IT and Administration, Morten Grimsø.

Kontorlokalene går fra omtrent 400 til 800 kvadratmeter i Gulbygget. Men veksten er ikke bare begrenset til avdelingen i gulbygget. Freyr utvider også nede ved industriterminalen.

– I tillegg til gulbygget har vi en brakkerigg med kontorer utenfor pilotfabrikken, og egne kontorlokaler inne i Customer Qualification Plant (CQP), så vi utvider ganske mye mer enn bare her i gulbygget, forteller Grimsø.

Inklusiv de opprinnelige lokalene er det nå 42 sitteplasser i lokalene til Freyr.


Et stort nytt møterom i de nyeste lokalene til Freyr.

Vokser raskt
Det siste året har Freyr mer enn doblet antall ansatte i driftsavdelingen sin og det er det som er bakgrunnen for økt plassbehov.

– I januar i år hadde vi seksten ansatte her i «Operations», som er driftsavdelingen vår. Nå har vi over førti. Vi tar det steg for steg, men behovet øker raskt. Vi trenger plassen og da utvider vi, sier Grimsø.

I tillegg til “Operations», har Freyr en avdeling som heter “Project Execution» som er prosjektavdelingen deres.

– I Mo i Rana er det omtrent seksti ansatte totalt. Av disse er førti på «Operations». Det er forventet at vi skal være nærmere femti ansatte på «Operations» i løpet av februar neste år. Veksten blir primært der fordi det er vi som skal drive fabrikkene. Prosjektavdelingen bygger fabrikkene og drar videre for å bygge neste fabrikk, forteller Head of HR, Jarle Løland.

Snart er CQP ferdig og klar til drift, og Freyr begynner å gjøre seg klar til å produsere de aller første battericellene.

– Vi begynner å rigge organisasjonen for drift på CQP, som vi skal drifte når prosjektavdelingen har ferdigstilt pilotfabrikken. Da skal flere av oss som sitter her i dag ned til pilotfabrikken, ni stykker for å være helt eksakt, eller 14 hvis vi regner med testsenteret, sier Løland.

– I januar i år hadde vi seksten ansatte her i «Operations», som er driftsavdelingen vår. Nå har vi over førti. Det er forventet at vi skal være nærmere femti ansatte på «Operations» i løpet av februar neste år, forteller Løland.

Førsteinntrykket er viktig
I gangen utenfor Freyr er det en ringeklokke som man må trykke på for å komme inn. Når døren låses opp, blir man møtt med et vennlig smil av en hyggelig resepsjonist. Man blir vist frem til riktig sted og får servert kaffe om man må vente. Det er tydelig at førsteinntrykket er viktig for Freyr.

Man får aldri muligheten til å gjøre et godt førsteinntrykk to ganger, sier Grimsø, som er meget fornøyd med de nye kontorene i Gulbygget. -Jeg vil også si at vi er meget fornøyde med samarbeidet med Mo Industripark AS og deres entreprenører for å få de fine nye lokalene ferdig i tide til siste innrykk av nyansettelser.

En av flere områder hvor man kan sette seg ned for en kaffekopp.

Del Del Del