Beredskapsøvelse på bestilling fra Freyr.

Freyr med beredskapsøvelse

17 februar, 2022 10:39 Del Del Del

Hva gjør man når ulykken er ute og noen ligger skadd i en liftkurv oppe under taket innendørs? Å øve på ulike hendelser er avgjørende for sikkerheten til alle som jobber i industriparken. Freyr har allerede gjennomført sin første store øvelse i deres nye bygg på Rana Industriterminal.

ØVELSEN
Formålet med øvelsen var å trene Freyrs beredskapsorganisasjon, prosjektarbeiderne involvert i byggingen av batterifabrikk og industrivernberedskapen i industriparken.

Oppgaven gikk ut på at en person hadde fått strømgjennomgang i forbindelse med arbeid på spenningsutsatt utstyr oppe i takkonstruksjonen i Freyrbygget, 10 meter over gulvet. Personen hadde falt om oppe i liften og ble liggende bevisstløs. Oppgaven var vanskelig nok, men MIP Sikkerhetssenter hadde en overraskelse på lur: Hendelsen hadde medført strømbrudd, det ble mørkt i lokalet og lifter i området var gjort utilgjengelige.

– Formålet med øvelsen var å teste Freyr-prosjektets håndtering av en uønsket hendelse, samt beredskapspersonellets håndtering av situasjonen.

– I tillegg må prosjektarbeiderne gjøre det som prosjektbeskrivelsen sier de skal gjøre i en slik situasjon, forteller sikkerhetssjef ved MIP Sikkerhetssenter, Richard Erlandsen.

PÅ BESTILLING FRA FREYR
Freyrs prosjektorganisasjon jobber i disse dager med å bygge pilotfabrikken inne i Freyr-bygget, og er de som har bestilt denne beredskapstesten.

– Freyr ønsket å få testet beredskapsorganisasjonen. De ville teste om interne rutiner fungerer og om rutinene til de som har en jobb å gjøre med å berge folk er på plass. Freyr bestilte beredskapstesten, og så har vi planlagt og ledet øvelsen, forteller Erlandsen.

TAR HMS PÅ ALVOR
Erlandsen roser Freyr for å være så tidlig ute med å teste beredskapen.

– Jeg synes det er veldig bra at Freyr, som en helt nyetablert bedrift her i parken viser at de setter HMS på topp. At de allerede nå gjennomfører en såpass stor øvelse for å sjekke at ting er på plass viser at de i også praksis har HMS som første prioritet, sier Erlandsen.

UTFORDRET
Erlandsen gjorde det ikke enkelt for de som deltok på øvelsen, med flere vanskelige momenter.

– Øvelsesteknisk gikk det veldig bra. Det er noen utfordringer med en svær lift inne i et trangt bygg, men det var jo en del av øvelsesmomentet. Alle de andre liftene i området var gjort utilgjengelige. Jeg ønsket at de skulle få de utfordringene som de fikk ved å bruke en så stor lift under et forholdsvis lavt tak, sier Erlandsen.

FORNØYD MED ØVELSEN
En av de som deltok i øvelsen var utrykningsvakt ved MIP Sikkerhetssenter Christian Svanheim. Han var med opp i liften for å redde den «forulykkede».

– Dette var en fin øvelse og det gikk veldig greit. Alt ble gjort etter boka, utenom at liften kunne blitt plassert litt lengre ut i bygget. Så da har vi lært av det. Ellers var øvelsen godt gjennomført, og sikringen av pasienten ble gjort på en god måte. Vi så også at det var veldig god kommunikasjon mellom nødetatene og de som var med på øvelsen, forteller Svanheim.

Frank Holvik, bestiller og prosjektansvarlig fra Freyr var fornøyd med nytteeffekten av øvelsen.

– Vi registrerer at de involverte opptrådde på en god og sikker måte under øvelsen. Vi fikk øvd organisasjonen og konstaterer at ting fungerer bra. Vi har samtidig notert oss for flere forbedringspunkter som kan gjøre oss enda bedre i byggeprosessen og når batteriproduksjonen kommer i gang.

Sikkerhetssjefen er godt fornøyd og gir honnør til de involverte for en vel gjennomført øvelse.

– Jeg synes alle håndterte øvelsen kjempegodt. Interne rutiner i Freyrs organisasjon fungerte bra. Freyr kan også være trygg på at de har en god beredskapsorganisasjon i ryggen som skal håndtere det aller meste, også hendelser i høyden, avslutter Erlandsen.

Del Del Del