Foto: Freyr

FREYR sikrer milliardfinansiering til grønn batteriindustri i Norge og børsnoteres i New York

29 januar, 2021 10:39 Del Del Del

FREYR har inngått avtaler som sikrer 7,3 milliarder kroner i ny egenkapital for å realisere planer om industriell storskala battericelleproduksjon i Norge. Kapitalinnhentingen markerer igangsettelsen av en av fastlands-Norges største industrisatsninger i nyere tid med planlagte investering på rundt 20 milliarder kroner. Satsningen forventes i første omgang å skape opp mot 1 500 nye grønne arbeidsplasser de neste fire til fem årene, de fleste på Helgeland.

FREYR planlegger å bygge kostnadseffektiv og miljøvennlig battericelleproduksjon i Norge med en årlig kapasitet på opptil 43 GWh innen 2025. Planene er basert på neste generasjons batteriteknologi og unike norske konkurransefortrinn, som ren fornybar energi, lave strømpriser, sterke industritradisjoner og nærheten til raskt voksende markeder i Europa og USA. Selskapets ambisjon er å akselerere avkarboniseringen av transport og energisystemer ved å levere verdens reneste og mest kostnadseffektive batterier.

LEDENDE I EUROPA
– FREYR’s ambisjon er å lage battericeller med verdens laveste karbonavtrykk. Basert på ren norsk energi, ny teknologi, batterimaterialer fra regionale leverandører og et lokalt økosystem av underleverandører, forventer vi å kutte karbonavtrykket til våre battericeller med over 80 prosent sammenlignet med konvensjonell battericelleproduksjon. Det posisjonerer oss som en ledende europeisk leverandør av bærekraftige battericeller med sterkt redusert miljøavtrykk, produsert av ansvarlige fremstilte råmaterialer og under godt regulerte arbeidsforhold, inn mot eksponentielt voksende markeder, sier Tom Jensen, konsernsjef i FREYR.

– Vi opplever betydelig interesse for våre battericeller og er i dag i dialog med en lang rekke mulige kunder. Vi har allerede annonsert forhandlinger med flere globale aktører. De anerkjenner vår gryende posisjon som ledende på kostnader og karbonavtrykk. Dette gjør nå også internasjonale investorer som tilfører FREYR egenkapital til å gjennomføre våre utviklingsplaner. Planene våre er basert på sterke partnerskap og beste tilgjengelige teknologi som drivere for bærekraftig verdiskaping for våre interessenter og investorer over tid, legger Tom Jensen til.

UTVIKLING AV BÆREKRAFTIG, LØNNSOM NORSK FORNYBAR INDUSTRI
FREYR’s løsninger er rettet mot raskt voksende markeder for elektriske kjøretøyer, energilagringssystemer og marine applikasjoner, som representerer et samlet estimert adresserbart marked på rundt 5 000 GWh per år innen 2030. Selskapet har inngått et strategisk partnerskap om neste generasjons battericelleteknologi som forventes å gi betydelige kostnadsbesparelser og en meget konkurransedyktig markedsposisjon. FREYR er nå i gang med å bestille utstyr til de første produksjonslinjene for battericeller i industriell skala for installasjon i Mo i Rana. Produksjonsstart er ventet i løpet av 2022. Deretter vil produksjonskapasiteten økes trinnvis opp mot målet på 43 GWh årlig kapasitet innen 2025 basert på en modulær og lett skalerbar utviklingsmodell.

– Vi har opplevd bred støtte fra politikere, næringsorganisasjoner og det norske teknologimiljøet på lokalt og nasjonalt nivå helt fra vi startet FREYR i 2018. Sammen med våre partnere, Innovasjon Norge, Helgeland Invest, Sintef, NTNU, Rana Kommune og flere andre lokale og regionale aktører, har FREYR gått fra å være på tegnebrettet til nå, å bli en realitet ved hjelp av støtten fra internasjonale investorer. Vi ser frem til å inngå leveranseavtaler med kunder og starte opp produksjonen av verdens reneste og mest kostnadseffektive batterier. Etter vår mening representer det den beste muligheten for utvikling av bærekraftig, lønnsom norsk fornybar-industri det neste tiåret, sier Torstein Dale Sjøtveit, grunnlegger og arbeidende styreformann i FREYR.

FREYR NOTERES PÅ NEW YORK STOCK EXCHANGE MED SOLIDE INSTITUSJONELLE EIERE
Selve transaksjonen gjennomføres ved at FREYR slås sammen med Alussa Energy Acquisition Corp. et selskap notert på New York Stock Exchange (NYSE) satt opp spesielt for å gjennomføre oppkjøp eller fusjoner (SPAC) innen energisektoren. Transaksjonen tilfører anslagsvis 850 millioner dollar, tilsvarende 7,3 milliarder kroner til selskapet, inkludert en forpliktet PIPE investering (Private Investment in Public Equity) på 600 millioner dollar til 10 dollar per aksje. Investeringen er forankret med strategiske og institusjonelle investorer, inkludert Koch Strategic Platforms, Glencore, Fidelity Management & Research Company LLC, Franklin Templeton, Sylebra Capital and Van Eck Associates Corporation. 100% av FREYRs eksisterende aksjer vil overføres til det sammenslåtte noterte selskapet.

Transaksjonen representerer en egenkapitalverdi tilsvarende 12 milliarder kroner for det sammenslåtte selskapet som vil hete “FREYR Battery” når avtalen er endelig gjennomført, som forventes skje i andre kvartal i år. Aksjene i FREYR Battery vil på samme tidspunkt kunne handles på New York Stock Exchange (NYSE) under ticker-koden FREY. Styrene i både Alussa Energy og FREYR har godkjent den foreslåtte fusjonen.

– Vi er ekstremt glade og takknemlige for samarbeidet med FREYR. Vi har vurdert mer enn 75 ulike investeringsmuligheter innen energi- og energiomstillingssektoren siden vi gikk på børsen i slutten av 2019, og FREYR skilte seg klart ut som en ledende aktør, klar til å ta i bruk neste generasjons batteriteknologi for å møte det betydelig og voksende behovet i markeder på en mest mulig bærekraftig måte, sier Daniel Barcelo, administrerende direktør, president og styremedlem i Alussa Energy.

Teksten ble sendt ut som en pressemelding 29.01.2021

GLADNYHET PÅ TREÅRSDAGEN FOR FØRSTE HENVENDELSE FRA FREYR

Mo Industripark AS gleder seg over nyheten som nylig ble kjent.

– Det er svært gledelige nyheter at Freyr nå har lyktes med kapitalinnhenting, dette markerer starten på realisering av en battericellefabrikk på Helgeland. Dette er store nyheter for regionen, for Nordland og Norge. Med støtte fra Nordland Fylkeskommune, startet Mo Industripark AS arbeidet i 2017 med å kartlegge Rana-industriens muligheter i en internasjonal batteriverdikjede. Lite visste vi da at denne mulighetsstudien skulle resultere i kontakt med Torstein Dale Sjøtveit og hans ambisiøse planer for batterifabrikk i Norge, sier Adm. dir. i Mo Industripark as, Arve Ulriksen.

Ulriksen mener etableringen gir store muligheter for regionen.

– Mulighetene både for leverandørindustrien og samfunnsutvikling på Helgeland er enorm med en slik etablering, som vil kunne skape tusenvis av arbeidsplasser. Første henvendelse til oss fra Freyr kom på dagen for tre år siden (29. januar 2018) og på rekordtid har de jobbet målrettet med både organisasjonsbygging, samt finne teknologi- og finansieringspartnere. Det fortjener all honnør, og vi gratulerer alle ansatte og eiere i Freyr, sier Adm dir. i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen.

Direktør for eiendomsutvikling Jan Gabor sier Mo Industripark AS står klare for å være et godt vertskap.

– Vi har jobbet sammen med Freyr for å støtte opp om arbeidet deres og posisjonere prosjektet politisk, opp mot virkemiddelapparatet og næringslivet for øvrig, fra start. Vi har også jobbet med å frigjøre ferdig regulert areal som er byggeklart parallelt med at vi har jobbet for å frigjøre kraft, prosessvann og andre tjenester som Freyr er avhengig av for å kunne realisere oppstart av batterifabrikk. Vi har hatt god dialog med Freyr hele veien og vi gleder oss til fortsettelsen. Vi står klare til å realisere planene og være et godt vertskap for Freyr, sier direktør eiendomsutvikling i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

– Dette er starten på et viktig nytt grønt kapittel for industriregionen Helgeland, for leverandørindustrien, og vil skape vekst og mange muligheter for regionen og ikke minst Norge som batterinasjon, avslutter de.

Gleder seg over stor nyhet: F.v.: Arve Ulriksen, adm. dir. MIP AS og Jan Gabor, direktør eiendomsutvikling.

Om FREYR
FREYR er et norsk selskap som planlegger en kombinert 32+2 GWh litiumbasert batterifabrikk og en 600 MW vindmøllepark i kommunene Rana og Nesna i Nordland. Selskapet vil levere produkter til det hurtigvoksende markedet for elektriske kjøretøy i Europa, samt utvikle ytterligere markeder innenfor segmentene sjøfart, lagring, flyindustri og offshore gjennom klyngebaserte FOU-initiativ sammen med ledende norske og europeiske institusjoner og bedrifter. For mer informasjon, se hjemmesiden: freyrbattery.com

OM ALUSSA ENERGY ACQUISITION CORP.
Alussa Energy er et selskap etablert for å gjennomføre fusjon, aksjeutveksling, aktivakjøp, aksjekjøp, omorganisering eller lignende virksomhetssammenslutning med en eller flere virksomheter. For mer informasjon, besøk www.alussaenergy.com.

Del Del Del