Kjell-Ivar Skjærvik (t.v) og Kenneth Storheil jobber i FRONT Subsea og leverer tjenester til oljeselskaper over hele verden.

FRONT Subsea: Ny bedrift i Mo Industripark

8 juli, 2014 7:58 Del Del Del

Etter snart en måned i Mo Indu-stripark begynner FRONT Subsea AS å finne seg godt til rette i Teknobygget.

FRONT Group er en bedrift som består av fire selskap og med hovedkontor i Molde. Et av disse selskapene; FRONT Subsea AS er lokalisert i Mo Industripark. Kenneth Storheil og Kjell-Ivar Skjærvik er foreløpig de to eneste som sitter på kontoret i Mo i Rana.

– Vi jobber med prosjektstudier og ledelse, som også innbefatter vedlikehold av Subseautstyr på land. Vår jobb er å håndtere kontrakter og å leie inn bedrifter, forteller Storheil.

FRONT Subsea AS leverer tjenester til oljeselskap over hele verden. Deres kjernevirksomhet er Subsea management, forberedelse til drift, igangkjøring, vedlikehold og Subsea kurs og opplæring.

– Statoil og BP har sendt ut en forespørsel på vedlikehold av deres subseautstyr langs hele kysten. Vi er fortsatt med i anbudsrunden, og dersom vi får landet den kontrakten vil det genere arbeidsplasser til Rana, forteller Kenneth Storheil og Kjell-Ivar Skjærvik.

 

Se artikkelen i pdf-format:

GSnr3_s13_2014

Del Del Del