En representant for fremtidens industri, prosesslærling Krister Skråmo Pedersen i Glencore Manganese Norway, er klar til å trykke på knappen.

Glencore øker produksjonen med 12 prosent

16 desember, 2016 8:14 Del Del Del

28. november ble den nye Ovn 1 startet ved Glencore Manganese Norway AS. Nå går både bedriften og ansatte en grønnere fremtid i møte.

– Det er lærlingene som er fremtidens ressurser. Da er det bare rett og rimelig at prosesslærling Krister Skråmo Pedersen, får trykke på knappen, sier administrerende direktør, Bjørn Ugedal.

Mer miljøvennlig
De ansatte er svært glade for at den 27 års gamle ovnen er erstattet med en flunkende ny og mer miljøvennlig ovn.
Teknisk sjef og produksjonssjef, Roar Bustnes, er fornøyd med at de endelig kan trykke på knappen.
– Nå vil ovnen ha en oppkjøringstid på cirka tre uker før den er i normal drift, forteller Bustnes.
Ovn 1 er bygget opp fra grunnen med en kapasitet på 30 MW, har større transformator, et komplett nytt kjøleanlegg, ny ovnsforing, nye elektroder og nytt ovnshvelv.
– Vi ser for oss en økning i produksjonen på vel 12 prosent for fabrikken totalt, sier produksjonssjef Hendrik Strümpfer.

 

Øker effektiviteten
Den gamle ovnen var fra 1989 og ble avslått natt til 1. september. Deretter ble den revet og ny ovn ble bygget opp fra grunnen.
– Den nye ovnen er mer energieffektiv, støver mindre og gir dermed også et bedre arbeidsmiljø, sier Bustnes og legger til.
– Det er selvsagt veldig viktig for bedriften at produksjonsutstyret er i god teknisk form. Investeringen har hatt en kostnad på til sammen 130 millioner kroner, så dette er en investering i fremtiden. Med den nye ovnen kan vi øke tonnasjen uten å øke faste kostnader, bare ved å være mer effektive. Dette gjør oss derfor mer konkurransedyktige i markedet.
Han er svært fornøyd med at teamet har klart å gjennomføre prosjektet innen de tidsrammene de hadde satt både med hensyn til HMS og framdrift.
– Det har gått over all forventning både med de interne og eksterne ressursene som har vært involvert.
– Vi ser veldig frem til å starte ovnen, sier Strümpfer.

 

230 vernerunder
HMS-sjef Geir Ove Storheil tror også arbeidsmiljøet vil bedre seg.
– Det er samme avsug som før, men den nye ovnen er optimalisert og tilpasset den driften vi har, forteller han.
Prosjektet har tatt cirka 30.000 arbeidstimer og ledelsen har hatt en intensiv oppfølging av HMS underveis. Over en 12 ukers prosjektperiode har 5-600 timer vært brukt på vernearbeid og det er gjennomført 230 vernerunder.
– Det var viktig for oss å få gjennomført prosjektet uten skader. Vi har registrert et avvik hvor en ansatt fikk et kutt i fingeren og måtte sy to sting. For øvrig har det vært svært få potensielt farlige hendelser. Det har vært viktig for oss å følge opp arbeidet godt underveis for å kunne gjøre korrigeringer med hensyn til sikkerheten, sier Ugedal som er glad for at den nye ovnen endelig er satt i drift.
– Dette er en investering for en ovn vi forventer skal kunne gå i 30 år.

Glencore Manganese Norway AS
Etableringsår: 1990
Forretningsområde: Produksjon av ferrolegeringer
Hjemmeside: www.glencore.com

Del Del Del