Prosessingeniør Mikael Sandvær og produksjonssjef Frank Larsen Nystad i rommet der det kjøres ukentlige møter for å sjekke statusen til Lean-prosjektet. – Folk ser at det gir resultater, konstaterer de to.

Gode resultater med Lean-prosjekt

20 februar, 2019 9:12 Del Del Del

Mindre rot, bedre effektivitet og høyere trivsel er noen av resultatene av Lean-prosjektet som Ferroglobe Mangan Norge er i gang med.

Lean er en anerkjent og effektiv produksjonsmetodikk for fremstilling av varer og tjenester. Metodikken fokuserer på å fjerne sløsing og å prioritere kundens opplevelse av produktets verdi, framfor kostnadselementer. Det underliggende målet er å forbedre den bedriftsøkonomiske lønnsomheten. Hovedmålet er å skape merverdi med mindre innsats av ressurser.
– Vi ble kontaktet av Lean Senter Nord i 2017 med forespørsel om vi ville være med på et Lean-prosjekt. Vi valgte 5s som arbeidsområde, og startet i februar 2018. Vi er godt i gang. Men ennå ikke helt i mål, forteller prosessingeniør Mikael Sandvær og produksjonssjef Frank Larsen Nystad.

5S står for følgende punkter:
Sortere
Bare behold nødvendig utstyr og materiell på arbeidsplassen – ved tvil, sorter det bort.
Systematisere
Systematiser utstyr og materiell for å etablere en effektiv arbeidsflyt og en godt organisert arbeidsplass.
Sørge for rengjøring
Sørge for at områder og utstyr er rent, i orden og klar til bruk.
Standardisere
Lag standarder for en organisert arbeidsplass.
Sikre
Oppretthold og utvikle standarden for en effektiv arbeidsplass.

Prosjektet starte i ildfastavdelingen og rulles etter hvert ut i resten av virksomheten. Nylig ble det innført i tappehallen.
– Alle, fra operatører til bedriftsledere er med på dette. Det er viktig at systemet er nedfelt i organisasjonen, ellers fungerer det ikke. I og med at vi er en bedrift med 90 ansatte, kreves det litt å få alle ansatte inn i tankegangen. Men det er tatt godt imot med diskusjoner og engasjement. Folk ser jo at det  gir resultater. Det har mye å si for arbeidsmiljøet, forteller Frank Larsen Nystad.

Mindre tid på å lete
Det kjøres ukentlige møter for å sjekke hvordan det går og for å synliggjøre forbedringer. Ett resultat av Lean er blant annet at de ansatte bruker mindre tid på å lete etter nødvendig utstyr, og mindre tid og penger til innkjøp fordi man ikke vet hvor utstyret befinner seg.
– Vi ser jo at det har skjedd en enorm forbedring siden vi startet. Og vi er bare i startfasen. Det er jo en kontinuerlig prosess, avslutter Mikael Sandvær.

Del Del Del