I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, men vi klarte allikevel å få driftsoverskudd. De siste månedene har prisene imidlertid gått kraftig opp og det er bra, forteller administrerende direktør i Rana Gruber Kjell Sletsjøe.

Gryende optimisme etter et skjebneår

28 desember, 2016 11:09 Del Del Del

I februar uttalte administrerende direktør i Rana Gruber, Kjell Sletsjøe, at 2016 ville, på bakgrunn av milliontap etter valutasikring og lave malmpriser, ville bli et skjebneår for bedriften. Nå går han derimot inn i 2017 med begge beina på trygg grunn.

– I første halvår har vi hatt god produksjon. Prisene har vært lave, men vi klarte allikevel å få driftsoverskudd. De siste månedene har prisene derimot gått kraftig opp og det er bra, forteller Sletsjøe.

 

Dårlig malmkvalitet
Selv om prisene endelig har gått opp, har produksjonen de to siste månedene gått ned.
– Det har ødelagt litt for vår del og skyldes dårlig kvalitet på malmen i berget samt bergspenninger, altså trykk i fjellet som gir vanskelige driftsforhold, forteller økonomisjef Magnus Kibsgaard.
Det er tilbud og etterspørsel som styrer prisene.
– Vi har overreaksjoner fordi det er mange spekulanter i markedet. Når de tror prisene går opp, så går de kraftigere opp, og det samme når prisene går ned. Det gir altså et større utslag enn hva tilbud og etterspørsel egentlig burde tilsi. Nå har malmprisene gått opp fordi prisen på stål har gått opp i Kina.
– Det ryktes at de skal begynne å spise med bestikk, humrer Kibsgaard.

 

Historiens beste år for spesialprodukt
Sletsjøe vil ikke spå markedet for kommende år.
– Men, vi har en effektivitet som gjør at vi kan drive på et adskillig lavere prisnivå, og det er det vi må forholde oss til. Allikevel, med dagens priser og dagens dollarkurs, ser det ganske lovende ut. Så snart vi kommer ut av utfordringene med malmen, er det grunn til å være ganske optimistiske med tanke på 2017, sier Sletsjøe.
Det er kvaliteten på råmalmen som er dårlig. De siste månedene har de vært inne i et område hvor det er lite jern i malmen.
– Vi har i tillegg hatt problemer ved et nivå hvor vi ikke har fått produsert grunnet bergspenninger. Da får vi bare produsert på én plass, og hvis kvaliteten er dårlig har vi ingen mulighet for å kompensere. Vanligvis har vi trekk på mange plasser for å sørge for at kvaliteten er jevn og god, men akkurat nå har vi ikke et alternativ, sier Kibsgaard.
Rana Grubers spesialprodukt Colorana-pigmenter og spesialmineraler har hatt historiens beste år.
– Det er absolutt et lyspunkt. Vi produserer godt og prisene på pigmentene har ofte gått litt i motkonjunktur med råvarene. Prisene er generelt bra og tillegg hjelpes vi av en svak norsk krone. Hovedårsaken er at vi produserer godt og leverer et godt produkt. Det er ingen umiddelbare planer om ekspansjon, men dersom bedriften skal ekspandere er en eventuell etablering i Tyskland noe vi vil se nærmere på, sier Sletsjøe.

 

Fart på produksjonen
2016 er også året da en årelang eiendomsskatt-tvist mellom bedriften og Rana kommune endte med seier.
– Vi er veldig glade for at vi vant på alle punkter og at saken er ute av verden, bekrefter Sletsjøe.
Gruvebedriften gjennomførte en større omstilling i 2014-2015. Dette så de effekten av i 2015-2016.
– Vi har produsert bra i hele 2015-2016, med unntak av de to siste månedene. Valutasikringsproblemene vil være over i 2017, dollarkursen er god og malmprisene er langt bedre enn de var. Så, når vi har fått fart på produksjonen igjen går vi inn i 2017 med forventninger om at det kan bli et veldig godt år.

Del Del Del