Gøran Nerdal har tatt med seg Momek Civils administrasjon og lager og flyttet til Vika.

Har flyttet til Vika

22 desember, 2015 10:07 Del Del Del

Momek Civil har forlatt Momek Groups hovedkvarter i Mo industripark, og flyttet til lokalene som tidligere ble benyttet av Eka Chemicals.

– Vi ville samle våre byggenheter på en bedre måte enn tidligere. Samtidig var det arealet vi disponerte til lager i industriparken, nødvendig å ta i bruk til verksted for fabrication. Derfor valgte vi å flytte Momek Civil til Vika, sier divisjonssjef for Momek Civil, Gøran Nerdal.

Momek Civils base i Vika huser administrasjonen, som per i dag teller ti personer, i tillegg til lager. Lokaliteten er også det daglige utgangspunktet for Momek Civils drøyt 70 ansatte.

 

Last ned artikkelen i pdf-format:

GSnr7_2015s12

Del Del Del