– Jeg trives veldig godt i jobben. Jeg har en arbeidshverdag som er variert og spennende, sier Mats Hanssen Yttervik, logistikkansvarlig ved Rana Industriterminal.

Hedret som årets unge logistikktalent

9 november, 2018 14:50 Del Del Del

Mats Hanssen Yttervik (25) har gjort lynkarriere etter at han kom til Rana Industriterminal som trainee i august i fjor. I juni i år ble han ansatt som logistikkansvarlig, og fem måneder senere er han kåret til årets unge talent av NHO Logistikk og Transport.

Rana Industriterminals ferske logistikkansvarlige fikk prisen ”Unge Talenter 2018” etter knivskarp konkurranse med andre talenter fra hele landet.
Det er medlemsbedriftene i NHO Logistikk og Transport som sender inn sine forslag til kandidater, og blant dem velger hovedstyret i organisasjonen tre endelig nominerte.  Disse tre ble annonsert under festmiddagen til «Transport & logistikk 2018» på Gardermoen nylig. Til slutt ble Mats Hanssen Yttervik kåret som den endelige vinneren.
I sin begrunnelse sier juryen at ”han utviser stor forståelse for logistikkfaget, har god vurderingsevne og har stå på vilje. I tillegg til å inneha stillingen som logistikkansvarlig er Hanssen Yttervik pådriver i et pågående utviklingsprosjekt om morgendagens løsninger for terminalhåndtering av industrigods”.

Nyttig erfaring
– Det er veldig artig å vinne en slik pris. Det at jeg ble nominert tyder på at bedriften er fornøyd med jobben jeg har gjort så langt, og det setter jeg veldig pris på, sier Mats Hanssen Yttervik beskjedent.
25-åringen er utdannet logistikkingeniør og har en bachelor fra NTNU i Trondheim. I august 2017 ble ranværingen ansatt som trainee ved Rana Industriterminal gjennom programmet Kandidat Helgeland. I månedene før tok han seg noen uker med sommerjobb på kaianlegget.
– Jeg jobbet sammen med operatørene for å få en bedre oversikt og forståelse av hvordan arbeidet foregår, det var en nyttig erfaring å ha med seg, forteller Yttervik.

”Gammelsjefen” som mentor
I stillingen som trainee hadde han mange av de samme oppgavene som han i dag har som logistikkansvarlig.
– Jeg jobbet sammen med daværende logistikkansvarlig, Gunnar Rødsjø. Han fungerte som en mentor for meg inntil jeg begynte i stillingen 1. juni. Det var den tida som ga meg den nødvendige faglige kunnskapen jeg hadde behov for.
– Rana Industriterminal er en travel terminal med mange skipsanløp og en høy tonnasje over kai. En sentral del av arbeidshverdagen handler om å planlegge logistikken på en så god og effektiv måte som mulig. I tillegg er det en del møter med kunder og andre logistikkoppgaver, forklarer Hanssen Yttervik om arbeidshverdagen sin.

– Henger høyt
– Denne prisen henger veldig høyt, sier daglig leder Alf A. Øverli ved Rana Industriterminal. Det var han som foreslo Mats Hanssen Yttervik som kandidat til årets unge talent.
– Mats gjør en betydelig jobb i et stort logistikkmiljø i Mo i Rana. Rana Industriterminals tonnasje er på cirka to millioner tonn i året, noe som tilsvarer en tredjedel av tonnasjen på Oslo Havn. Dette skal koordineres med industribedriftene og skipene som anløper her, samt vår drift. Her er det mange tråder å holde styr på. Du skal ha en god forståelse og ta ting fort for å komme inn i det så raskt og klare å gjøre en god jobb, understeker Øverli.
– Det at han ble ansatt som logistikkansvarlig etter å ha vært trainee i et knapt år, det viser jo at vi er veldig godt fornøyd med innsatsen. I tillegg så ser vi hvordan vi skal utvikle logistikkløsninger for framtida. Der er Mats en av pådriverne sammen med gode kolleger, konstaterer Alf. A Øverli.
Han mener det er viktig å vise at man også i industrien har karrieremuligheter innenfor logistikkfag.
– Vi som jobber her synes det er veldig hyggelig at Mats vant prisen, og det er vel fortjent. I tillegg er det også en større dimensjon. Det bidrar til å sette lys på industrilogistikken, som faktisk er helt nødvendig for samfunnet, påpeker han.

Viktig for samfunnet
Rana Industriterminals daglige leder tror de færreste tenker over dimensjonen og betydningen av at logistikken til og fra industrien fungerer, bortsett fra de som jobber med dette til daglig.
– Vi er et logistikkselskap, men også en industribedrift. Når man snakker om logistikk, så snakker man ofte om containere og forbrukergods. Men veldig mye av det som holder hjulene i gang innenfor transport får altfor lite fokus. Derfor er det viktig å bruke mange, forskjellige kanaler for å løfte opp industribedriftene, da spesielt i Rana og på Helgeland, sier Øverli.
– De varene som vi bidrar til å transportere er armeringsjern i mange former og forskjellige typer bulkprodukter, utgående og inngående fra kaia. Det at hele dette systemet fungerer gjør at vi får smør og pålegg på brødskiva, alle sammen. Det skaper arbeidsplasser og velstand og penger både til bedriftene, kommunekassen og til staten. Det er helt avgjørende at dette systemet fungerer. Det gjør det blant annet fordi det er flinke folk som jobber med det, slår Øverli fast.
Prisen omfatter blant annet et innrammet diplom og en gavesjekk på 10. 000 kroner. Vinneren kan også nomineres som norsk representant til The Young International Freight Forwarder of the Year Award.

 

RANA INDUSTRITERMINAL
Kaianlegget til Rana Industriterminal AS inngår som en del av Mo i Rana Havn, og de fire havneanleggene i Mo i Rana utgjør til sammen Norges fjerde største havn, målt i antall båtanløp.

Rana Industriterminal AS eies 100 prosent av Mo Industripark AS, og er hovedkai for parken.

Del Del Del