-For Helse & Sikkerhet SA er autorisering for offshorepersonell et ledd i vår strategiske satsing, sier bedriftslege Petra Reckert i Helse & Sikkerhet SA.

Helse & Sikkerhet SA med autoriserte offshoreleger

28 oktober, 2014 15:36 Del Del Del

Begge bedriftslegene ved Helse & Sikkerhet SA er nå autoriserte for godkjenning av personell til offshore, både til plattformer og skip.

– Som autoriserte leger står vi på lister som ligger ute på internett. Det betyr at personell som skal ut på offshoreoppdrag kan få sin godkjenning hos oss, forteller bedriftslege Petra Reckert ved Helse & Sikkerhet SA.

Tidligere var dette et arbeid som kunne ble utført av alle leger. Fra 1. januar i år ble det krav om autorisasjon av leger for å gi slike attester. Ved autorisasjon får man godkjenning for slik godkjenning for en 3 årsperiode, og de to legene gjennomgikk denne sist vinter.

I dag kan Helse & Sikkerhet SA (H&S) ta imot alle offshoreoperatører fra Helgeland som har behov for slik godkjenning. Det er flere firma som i dag leier ut personell for oppdrag på plattform, om en dag eller ei uke fram i tid, og de kan da ta kontakt med H&S for å få avtale for slik godkjenning.

– Den enkelte må innom til oss personlig for å få denne godkjenningen, forteller Reckert.

 

Strategisk satsing

For H&S er autorisering for offshorepersonell et ledd i en strategisk satsing.

– Vi ønsker å være på dette nivået innenfor bedriftslegetjenester til kunder på Helgeland, sier hun.

Helse & Sikkerhet SA er medlem av både Olje- og gassnettverk Helgeland og MIP Cluster, og gjennom dette bidrar de til å utfylle kompetansen for bedriftsnettverkene på Helgeland rettet mot offshoreindustrien. Det styrker også de andre bedriftene i nettverkene.

H&S gjør også helsegodkjenninger for Jernbaneverkets personell. Det gjelder blant annet togførere og andre som skal utføre oppdrag i tilknytning til jernbanen, for eksempel personell som skal skifte skinner og sviller, blant annet i tilknytning til driften ved Rana Gruber AS.

Bedriftslege Petra Reckert forteller at hun også er autorisert som sjømannslege. Det betyr at hun kan utstede sjømannsattester for alle som er ansatt på norske skip.

 

Fleksibilitet

H&S er inneforstått med at en del av disse oppdragene kan komme på kort varsel. I og med at begge legene ved H&S har offshoregodkjenning vil alltid en av legene være tilstede, og de har derfor mulighet til å effektuere slike godkjenninger på dagen.

– De som skal jobbe mot offshore, både bedrifter og personell, må huske på å fornye sin autorisasjon. Disse gjelder for kun to år om gangen. Uten dette kommer man ikke med ut på plattformen, sier Reckert.

Hun legger til at de også utfører slik godkjenning for firma som i dag er uten fast avtale med H&S.

– Ta gjerne kontakt for å bestille time til slik godkjenning, enten det gjelder oppdrag innenfor offshore eller for sjømannsattest, avslutter bedriftslege Petra Reckert ved Helse & Sikkerhet SA.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side17

Del Del Del