Området i lysegrønt vil utarbeides til å bli en del av Nesna Industripark.

Her starter arbeidet med Nesna Industripark

19 november, 2019 11:19 Del Del Del

Til neste år går første salve av. Arbeidet med å sprenge stein og dermed klargjøre areal som skal huse planlagte Nesna Industripark kan endelig begynne.

Etableringen av Nesna Industripark på Langsetvågen har nådd en viktig milepæl.

– Nå er alle planer og reguleringer godkjente. Det betyr at alt er klart til å starte etableringen av selve industriområdet.
Det forteller markedssjef Jan Gabor i MoIndustripark AS, som er prosjektleder for utviklingen av Nesna Industripark.


Stor fordel med dypvannskai
I første omgang betyr det at arbeidet med å sprenge bort stein og deponering av steinmasser kan begynne. Parallelt med at området klargjøres kan samarbeidspartnerne i prosjektet, Nesna kommune, Rana kommune, Westcon Helgeland og Mo Industripark AS begynne arbeidet med å tiltrekke seg aktører som ønsker å etablerere seg på Nesna. Prosjektet ser for seg at næringer både på hav og land vil ha interesse av et tilholdssted i Nesna Industripark. Gabor trekker særlig frem muligheter for nye dypvannskaier og nærhet til et stort industrielt miljø på Helgeland som en fordel.
– Nesna Industripark ligger sentralt til med tanke på Mo, Mosjøen og Sandnessjøen. Det betyr at vi kan henvende oss til flere aktører i disse byene og tilby et koblingspunkt mellom landbasert næring og havbasert næring.


En arena for mange
Westcon Helgeland har allerede betydelig aktivitet innen skips- og riggvedlikehold. Her er det ytterliggere vekstpotensial.

Et nytt satsingsområde kan være resirkulering av gamle skip og rigger. Vindparker til havs og på land er også et aktuelt satsingsområde. Ved nye vindparker blir det behov for et sted å lagre, sammenstille og vedlikeholde komponentene i en vindpark. Produksjon av smolt eller landbasert oppdrett kan også være aktuelt i industriområdet.

Gabor trekker også fram muligheten industribedrifter i Mo Industripark vil ha til å etablere avdelinger på Nesna.
– Nesna Industripark kan bli en arena for leverandørmiljøet i Mo Industripark, hvor de kan komme enda nærmere markeder som marin, maritim og olje- og gassrelatert virksomhet.
Gabor forteller at første sprengladning med stein forhåpentligvis vil gå av til neste år.


Legger til rette for vekst
– I sum kan det bli 100-200 arbeidsplasser på det til sammen 240 mål store området, når vi inkluderer Westcon Helgeland sitt område på Langsetvågen.

Gjennom å etablere Nesna Industripark ønsker Mo Industripark AS å legge til rette for økt vekst på Helgeland. Målet er å styrke eksisterende industri, legge til rette for ny industri og koble sammen leverandørmiljøene på Helgeland. Steinmassene som sprenges ut, vil Mo Industripark prøve å selge til aktører som har bruk for stein, for eksempel i forbindelse med utfylling av nye areal, eller bygging av vei eller molo, avslutter Gabor.

Del Del Del