Stålemner på over 800 grader er tatt ut av termoboksen og er i ferd med å settes inn i emneovnen i Valseverket. Hot Charging-anlegget vil redusere energiforbruket med opp til 30 GWh i året.

Hot Charging sparer 30 GWh

28 oktober, 2016 7:52 Del Del Del

Celsa Armeringsstål AS har gjennom første halvår 2016 gjort klart for oppstart av varmchargeringsanlegget for valseverket. Det vil gi energigjenvinning på 30 GWh i året, og som sammenligning tilsvarer det mer enn samlet produksjon ved Vika og Svabo kraftverk, de to minikraftverkene som er tilknyttet vannverket i Mo Industripark.

– Anlegget har flere fordeler.. Det er et energigjenvinningsprosjekt, det er kostnadsreduserende, og det påvirker energikostnadene direkte, sier prosjektleder Kjell Arne Føinum ved Celsa Armeringsstål AS.

Føinum forteller at anlegget vil det styrke konkurranseevnen, gjennom mindre energiforbruk, i tillegg til at det har en positiv effekt på miljøet ved redusert CO2-utslipp.

– Prosjektet gir oss et grønnere stål, og produksjonsprosessen vår bli enda mer miljøvennlig, sier Føinum.

Normal produksjon ved strengstøpeanlegget fram til nå har gitt stålemner med en temperatur på omlag 350 grader, når de var klar for å fraktes over til valseverket. Med Hot Charging-anlegget tas emnene ut fra strengstøping via en Billetsplukkemaskin (BPM), som legger dem inn i termobokser. Kjell Arne Føinum forteller at da kan emnene fraktes til Valseverket helt opp i 900 grader.

 

To alternative løp

Både i strengstøpeanlegget og i inntaket til valseverket vil det være to alternative løp, det eksisterende og det nye.

Det ene løpet inn til emneovnen for valseverket vil være slik som tidligere, for å kunne ta inn kalde emner fra lagerhallen. Det andre løpet er Hot Charging-løypa.

– Dette gjøres fordi det vil være behov for en fleksibilitet på inntak. Blant annet er det treskiftsdrift i stålverket og femskiftsdrift i valseverket, som gir ulik produksjonstid i de to verkene.  Det vil også av andre grunner være behov for at noe av billetsen må mellomlagres, forteller Føinum.

Hot Charging-prosjektet har tre forskjellige konsept for emnehåndtering. Det er svært varme emner (opp mot 900 grader), varme emner (mellom 500 og 600 grader) og kalde emner (opp mot 300 grader).

Noen andre stålverk gjør tilsvarende for å redusere varmetapet mellom emneproduksjon og valsing. De fleste verk har imidlertid en annen layout på sine anlegg, ikke to adskilte verk med relativt stor avstand imellom, slik det er i Mo Industripark.

– Dette er en plassering som var for ei annen tid og ei annen produksjonsløype enn vi har i dag, og nå ville verkene blitt bygd på linje etter hverandre. Det gjør at vi måtte tenke andre løsninger enn det andre verk har. I prosessen er det vurdert flere forskjellige alternativer. Det ble til slutt dette som passet best for oss, sier Kjell Arne Føinum.

 

Betydelig på gjenvinning

Celsa Armeringsstål AS har stort fokus på energiforbruket, og de arbeider kontinuerlig med energigjenvinning og energireduksjon i produksjonsprosessen. Dette støttes av Enova, som har gitt tilskudd til Hot Charging-prosjektet.

– Vi visste at vi mistet mye energi i strengstøpeanlegget på grunn av vendekjølerista. Hovedhensikten med venderista var å sikre at vi fikk rette emner for valseverket. Med det nye konseptet mener vi at vi klarer å beholde rette emner, avslutter prosjektleder Kjell Arne Føinum ved Celsa Armeringsstål AS.

Del Del Del