Grotnes Steel AS is a client of the materials testing department. Here is Dan Frede Dahl together with Per Fagermo from Grotnes Steel AS.

Høy aktivitet tross nedgangstider

9 juli, 2015 15:42 Del Del Del

Selv om det i disse dager er svakere tider i olje- og gassindustrien, opplever SINTEF Molab AS igjen stor pågang fra deres kunder i bransjen. SINTEF Molabs kompetanse er svært viktig for at offshoreindustrien kan være trygge på at materialene de benytter har de egenskapene de skal, slik at ulykker og uhell unngås.

– 90 prosent av det vi gjør i vår avdeling er rettet mot olje- og gassnæringen. Fjoråret var et år med krisestemning for vår del, og vi måtte permittere og si opp flere ansatte. Ting så lenge mørkt ut, men fra tidlig i år har det vært stor aktivitet for vår del. Dette på tross av at man hele tiden leser i media at det er dårlige tider i oljeindustrien, forteller Roger Lund, avdelingsleder for materialtesting ved SINTEF Molab AS.

– Det er ikke lett å se fremover, og vi vet ikke hvordan det ser ut til høsten, sier han.

I SINTEF Molabs avdeling for materialtesting jobber det 14 ansatte med bakgrunn som blant annet maskinarbeidere, teknikere, metallurger, ingeniører og sivilingeniører. De fleste som jobber der har mange års erfaring. Kjell Arne Hansen er en av veteranene i bedriften. Han kan fortelle at det de jobber med krever mye kunnskap og kompetanse i mange ledd.

– Vi utfører materialtesting av ulike metalliske materialer som blant annet stål, aluminium og kobberlegeringer. Testing av sveiseprosedyrer offshore har vært et vesentlig satsningsområde helt siden verkstedindustrien startet leveranser til norsk sokkel.

Destrukasjonstesting i strekkmaskinen.

Destrukasjonstesting i strekkmaskinen.

Det som SINTEF Molab utfører er i hovedsak destruktiv testing, samt metallografi og metallurgiske rådgivningstjenester, sier Kjell Arne Hansen. Han fortsetter:

– Vi utfører også skadeanalyser når uønskede brudd i materialer har oppstått. Et sentralt verktøy i forbindelse med dette arbeidet er bruk av SEM, som står for Scanning elektronmikroskop. Det finnes ikke mange slike elektronmikroskoper i Norge, og vi har to i daglig drift. Med SEM kan vi identifisere elementer helt ned på grunnstoffnivå, sier han.

SINTEF Molab tester etter alle kjente nasjonale og internasjonale standarder. Det de gjør mest av er testing i forbindelse med sveiseprosedyrer.

– Vi verifiserer styrken og materialegenskapene i stålet og i sveiseforbindelsene. Vi tester alt av materialer, til og med plast og betong, forteller Hansen.

 

Leverer til verdensmarkedet

Kjell Arne Hansen har jobbet med materialtesting i 34 år og har vært med på de forandringer som bedriften har vært gjennom.

Laboratoriet har historie tilbake til det gamle A/S Norsk Jernverk, og de var Jernverkets laboratorium for å teste kvaliteten på egen produksjon. SINTEF Molab AS ble etablert som selvstendig selskap i 1989 etter omstillingen av Norsk Jernverk AS. Bedriften er et datterselskap av SINTEF, og Mo Industripark AS er minoritetseier.

– Vi har måttet følge de endringene som har vært i markedet og hevet oss på andre ting etter hvert. Vi har blitt flinke til å snu oss fort. Tidligere utgjorde testing for Ruukki Profiler AS hele 50 prosent av jobben vår. Da de la ned rettet vi oss mot offshoremarkedet. Nå er dette, som sagt, vår hovednæring, forteller Hansen.

I dag er SINTEF Molab en av Norges største industrielle, selvstendige laboratoriebedrifter.

– Vi leverer det vi tester til teknologieiere som er ledende på verdensbasis, og som igjen leverer det videre til verdensmarkedet. Det er vel knapt et offshore oljefelt i verden vi ikke tester materialer for, sier Roger Lund og fortsetter:

– I vår avdeling jobber vi på ganske kort sikt, gjerne fra en til to uker, og det meste haster. Da gjelder det å ha is i magen. Vi har svært mange kunder og er tidlig inne i deres prosjekter. De får gjerne ikke påbegynt prosjektene sine før vi har testet materialene ferdig og sendt inn rapportene, sier Lund.

– Vi er en ekstremt viktig partner for våre kunder. Vi er deres garanti og trygghet for at materialene de bruker holder til det de skal, og at alt er analysert på riktig måte.

Vi tester på for eksempel rørgater som skal ligge på havbunnen i mange tiår, og vi dokumenterer at materialene holder sine spesifikasjoner med hensyn til korrosjonsbestandighet og styrke, slik at dette er trygt. Om noe er galt, så finner vi det ut, og svært ofte er inspektørene fra de store oljeselskapene tilstede for å bevitne testingen i forbindelse med deres prosjekter. De skal bevitne at det vi gjør er etter standarden som er påkrevd, avslutter Kjell Arne Hansen ved SINTEF Molab AS.

 

Se også: https://www.mip.no/2015/molab-as-blir-til-sintef-molab-as/

 

Les artikkelen i PDF-format:

GSnr4_2015_s12

GSnr4_2015_s13

 

 

 

Del Del Del