Richard Erlandsen ved MIP Sikkerhetssenter oppfordrer alle ansatte i Mo industripark til å ha adgangskort liggende i bilen. Foto: Mye i Media

Husk adgangskortet ditt

31 oktober, 2019 9:29 Del Del Del

Alle med innkjøringstillatelse til Mo Industripark skal ha adgangskortet med seg i kjøretøyet sitt og det er særlig viktig nå som vinteren er her og snøen tidvis laver ned.

Det forteller sikkerhetssjef Richard Erlandsen i MIP Sikkerhetssenter.

Snø skaper problemer

– Adgangskortet virker nemlig uansett vær. Det gjør ikke derimot ikke skiltgjennkjenningen som åpner portene automatisk, slik de fleste er vante med, sier han.

Som bildet under viser, så gjør snø og slaps at skiltene ikke er leselige for kameraene som åpner portene automatisk.

– Det fører til kødannelse i portene og noen forstår ikke hva de skal foreta seg for å få åpnet portene. I verste fall kan det føre til farlige situasjoner med rygging og «kreative» løsninger som vi ikke ønsker.


Adgangskortet virker uansett

Erlandsen forteller at de ansatte i MIP Sikkerhetssenter tidligere har presisert viktigheten av at alle har adgangskort med seg i kjøretøyet, men at opplever at det slett ikke bestandig er tilfellet.

– Adgangskortet virker uansett vær. Derfor er vår oppfordring klar: Ha alltid med adgangskortet i bilen.

Sikkerhetssjefen oppfordrer også alle sjåfører om å utvise ekstra varsomhet fremover da vekslende føre kan skape krevende kjøreforhold. Dette kan også være tilfelle i lave hastigheter som det er mye av i Industriparken, minner han om.

Del Del Del