F.v.: Tommy Johnsen, Stig Meisfjord og Alf A. Øverli.

I havn med landstrøm

22 september, 2023 9:51 Del Del Del

Rana Industriterminal tar et grønt skritt fremover med et nytt landstrømanlegg, i samarbeid med Wilson og Elkem Rana. Dermed reduseres CO2-utslipp, støy og lokal forurensning mens skipene laster og losser.

Rana Industriterminal (RIT), rederiet Wilson og Elkem Rana har samarbeidet tett over for å etablere et landstrømanlegg på kaia til RIT.  Dermed kan båtene drives med fornybar energi mens de ligger til kai, framfor å måtte ligge med motorene i gang. Det er daglig leder i Rana Industriterminal, Alf A. Øverli svært fornøyd med.

– Det er veldig positivt at vi endelig har fått landstrøm på plass, og dette har vi jobbet frem mot i flere år. Det har stor betydning for både kundene våre, og for miljøet, forteller Øverli.

– Dette er fremtidens standard. Det vil ikke være akseptabelt framover å ligge til havn og slippe ut klimagasser når det strengt tatt finnes lett tilgjengelige fornybare energikilder. Nå kan nemlig båtene i havna slå av motorene sine og kobles til landstrøm for å drive alle de nødvendige prosessene sine, sier Øverli.

I tillegg til at landstrømanlegget bidrar til mindre utslipp av CO2, bidrar det også til forbedring i lokalmiljøet.

– Man slipper støy fra motorene i båtene og man blir kvitt partikkelutslipp. Det merkes godt lokalt her på kaia og i nærområdet, forteller Øverli.

De første båtene fra Wilson er nå tilkoblet og drives på landstrøm mens de ligger til kai.

– Det siste året har vi hatt et godt samarbeid med Wilson for å få dette på plass. Det er gjort tilpasninger både om bord i båtene og på kaia vår for at systemene skal være kompatible, sier Øverli.

Tommy Johnsen, skipsagent i Wilson, er godt fornøyd med samarbeidet.

– Vi er godt fornøyde med at vi nå kan koble oss til anlegget til Rana Industriterminal. Wilson eier 110 båter som alle er klargjorte for å kunne kobles til landstrømanlegget deres. Det er en kjempefordel miljømessig, sier Johnsen.

– Båtene kan ligge ganske lenge til kai, ofte i flere dager. En fraktebåt er kanskje gjennomsnittlig på sjøen 60 prosent av tiden og til kai 40 prosent av tiden, så det er ganske betydelig utslippsreduksjon, forteller Johnsen.

– Det er krevende oppgaver som bruker mye strøm, som for eksempel lukeflytting og ballastpumping. Nå har vi tilstrekkelig strømforsyning via landstrømanlegget til å drive dem, sier Johnsen.

Det er varene til Elkem Rana som fraktes med båtene til Wilson.

– Elkem er opptatt av at alle ledd i deres produksjons skal gjøres så miljøvennlig som mulig. De har etterlyst landstrømanlegg og oppfordret oss til å være så miljøbevisst som vi kan være, forteller Johnsen.

Alf A. Øverli deler synet til Johnsen.

– Jeg oppfatter Elkem som veldig fremoverlent og de forventer at vi bruker den beste tilgjengelige teknologien og løsningene som finnes, forteller Øverli.

Elkem er også strålende fornøyd med at anlegget er på plass. Med ukentlige båtanløp som gjennomsnittlig bringer inn to båter med råvarer per uke, eller omtrent 100 skipsanløp per år, blir det til sammen et betydelig antall dager med båtene til kai.

– Elkem er veldig fornøyd med at prosjektet materialiserer seg og at båtene nå kan legge til kai med landstrøm, sier råvare- og innkjøpssjef, Stig Meisfjord i Elkem Rana.

– Utfordringen har vært å få samkjørt utstyret om bord i båtene med det som vi har på land. Den jobben har Wilson gjort over de siste årene. I tillegg har Rana Industriterminal gjort en ytterligere tilpasning på land for at jordingssystemene skal gå overens, forteller Meisfjord.

– Dermed er vi endelig der at vi kan legge båtene til kai med landstrømtilkobling, spare miljøet for utslipp og redusere støyen som motorduren utgjør. For Elkem er dette et tiltak som vi har fulgt opp og etterlyst og endelig er vi på plass, avslutter Meisfjord.

Del Del Del