LNG-tanken til Celsa som ble levert i høst.

I mål med LNG

13 januar, 2022 14:21 Del Del Del

I høst har det kommet opp en ny gasstank ved Celsa Armeringsstål. Denne skal etter hvert fylles med LNG og sikre Celsa stabil energi med lavere utslipp. Men selv om gasstanken er den mest synlige delen av prosjektet, er den bare prikken over i’en i et 2,5 år langt prosjekt.

En tilfeldig forbipasserende vil nok ikke tenke så mye over arbeidet som ligger bak den nye LNG-tanken som er reist opp rett ved valseverket i Mo Industripark. Kanskje får man assosiasjoner til propantanken på hytta, om enn i litt større skala. Men det er langt fra sannheten.

LNG står for «Liquified Natural Gas», og er flytende metan. Metan blir først flytende ved minus 160 grader. Før gassen kan brukes igjen må den derfor forvarmes for å bli til gass. I industriparken er det naturlig å benytte lokal fjernvarme til denne prosessen.

Med installasjonen av LNG-tanken er foreløpig siste trinn av et større prosjekt avsluttet.

Naturgassen er i hovedsak tiltenkt brukt på emneovnen i valseverket, men ombygging av ovnen krevde en omfattende risikoanalyse av hele ovnsprosessen noe som omfattet alt av instrumentering, sikkerhet og prosesskontroll. Denne prosessen la grunnlaget for den omfattende ombyggingen som har foregått de siste 2,5 årene.

Oppstart av den typen ovn som vi har i valseverket har helt frem til nå vært en manuell og risikofylt prosess, operatøren vil under oppstart kunne bli eksponert for giftig CO gass samt annen risiko da ovnen tennes manuelt med tenn lanse og kontrolleres manuelt inntil ovnen når ønsket driftstemperatur, sier Hauknes.

– Med de oppgraderingene vi har gjort nå, vil prosessen i stor grad være styrt av automatikk, dette er også et krav i henhold til nye forskrifter og en forutsetning for å kunne gjøre nødvendige endringer på ovnen. Og ikke minst for at operatørene skal føle seg tryggere og få en sikrere hverdag, sier han.

– Så langt har dette vært en tretrinnsrakett. Første trinn var å oppgradere sikkerhetssystemet og kontroll/styre-systemet på selve ovnen. Ovnen består av 25 brennere effekten på de ulike brennerne varierer mellom 0,5 og 4 MW og med en total innfyrt effekt på 35 MW. Brennerne er ombygd for å gjøre ovnen klar til å ta imot LNG, sier Hauknes.

– Trinn to er å bruke rent oksygen for å erstatte deler av forbrenningsluften til ovnen, dette gir lavere NOx utslipp, mulighet for å tilføre mere effekt i ovnens mørksone og mulighet for å øke kapasiteten på ovnen. Bruk av oksygen vil også kunne skape en bedre temperaturfordeling i ovnen og på emnene i ovnen, noe som også i beste fall kan føre til reduserte temperaturer i ovnen. Trinn 3 blir å bytte ut dagens oljeprodukter med naturgass (LNG) noe som vil gi reduserte utslipp av CO2 og en generelt renere forbrenning sammenlignet med olje, sier han.

I tillegg til oppgraderingen av ovnen, bruk av oksygen, og etter hvert bruk av LNG, har Celsa med dette prosjektet også forberedt seg på framtidig bruk av hydrogen, forteller Hauknes.

Fortsatt vil ovnene til Celsa Armeringsstål i hovedsak fyres med CO-gass, som er et restprodukt fra produksjonen i Ferroglobes smelteovner. Alternativet til Ferroglobe ville vært fakling av gassen, så det er godt bidrag til den sirkulære økonomien.

Alternativet til CO-gass har vært offshore-olje (borekaks olje) et restprodukt fra oljeboring i Nordsjøen, et raffinert produkt med stort sett samme egenskaper som standard fyringsolje.

Arbeidet som nå gjøres med ovnen og tilhørende energibærere er nødvendige steg i retning av mer utslippsfrie løsninger og et ledd i å nå de mål som bedriften har satt seg i tråd med de Europeiske utslippsmålene.

Valg av LNG som energibærer har også viktige sikkerhetsmessige aspekter, i motsetning til CO-gass og propan så er naturgass lettere enn luft og vil dermed «fordampe» ved en eventuell lekkasje og ikke bli liggende på bakkenivå. Gjennom LNG prosjektet er også det lokale brannvesenet samt industrivernet og MIP sikkerhetssenter vært gjennom en grundig skolering knyttet til denne energibæreren.

Det er Gasum som står for leveransen av LNG terminalen som i hovedsak består av en godt isolert gasstank, påfyllingsstasjon og 2 stykk fordampere, hver fordamper har kapasitet til å levere gass med en effekt tilsvarende 60 MW. Tilhørende infrastruktur fundament, IT, elektro, fjernvarmesentral osv. er i hovedsak levert av lokale firma.

Linde og Eurotherm (Sverige) har i samarbeid med Celsa utviklet og levert styresystemet og oksygen/LNG riggen til ovnen.

Miras elektro og Siemens lokalt har stått for dokumentasjon, engineering og elektrisk ombygging og utskifting av utrustningen på ovnen. Vi har brukt Nord Industrirør for å bygging av oksygentrase og legging av nye oksygenrør, Momek har vært benyttet til tilsvarende på LNG siden i tillegg til elektro og automasjon. Mo Bygg og Anlegg (MBA) og Anleggsservice har tatt hånd om til grunnarbeidet. Ketil Jensen ved Momek Techteam har vært drivkraften bak det meste av teknisk underlag, sier Hauknes.

Hauknes ønsker også trekke frem noen av kollegaene sine i Celsa.

– De har gjort en fantastisk jobb med Bjørn Soleglad som ovns og gassansvarlig og teknisk sjef Henrik Limstrand i spissen, avslutter Hauknes.

Del Del Del