Nybygget til IMTAS AS i Vika

Imtasbygget i Vika

4 oktober, 2013 15:51 Del Del Del

Det nye verkstedsbygget for Imtas AS i Vika nærmer seg sluttføring. Beregnet innflytting er i oktober, og bygget har et areal på om lag 1000 kvadratmeter, inkludert administrasjon, garderober og verksted. Det er aktiviteten i lokalene i det tidligere verkstedet til Koksverket som skal flytte hit.

GSnr5_2013s10

 

Del Del Del