Fra venstre: Statssekretær Jardar Jensen, ordførerkandidat Anita Sollie, og adm. dir. Arve Ulriksen.

Industri og samferdsel for Jardar Jensen

26 august, 2015 11:27 Del Del Del

– Det har vært nyttig å få informasjon om aktivitet og planer i Mo Industripark. Det er også svært nyttig å få med en tur rundt i industriparken for å oppleve størrelse og omfang på aktiviteten.

 

Dette sa statssekretær i Kommunaldepartementet Jardar Jensen (H), som fredag 21. august besøkte Mo Industripark, sammen med ordførerkandidat Anita Solli fra Rana Høyre.

Det var adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS som fikk informere og drøfte industriens muligheter og utfordringer med Jardar Jensen.

 

Bustneslia

Jensen hadde flere stopp på sitt Mo i Rana-besøk. På ettermiddagen deltok Jardar Jensen på befaring på fylkesvei 12 i Bustneslia, som går fra Mo i Rana og ut til kystriksveien. Her har det vært store problemer vinterstid med vogntog som kjører seg fast på grunn av de bratte bakkene.

– Denne veien er svært viktig for god kommunikasjon mellom kommunene på Nord-Helgeland, fra kysten og inn og fra Rana og ut. Den er også svært viktig i forhold til all transport av laks og andre produkter fra den store havbruksindustrien på Helgelandskysten. Eksempelvis er Nova Sea verdens åttende største oppdrettsselskap, og for å få sine produkter ut i markedet er det helt avhengig av å få fjernet de mange problemene vinterstid på fylkesvei 12, sier adm. dir. Arve Ulriksen. Han mener det er på høy tid at det rettes fokus på denne flaskehalsen i transportnettet på Helgeland.

Del Del Del