IndustriparkNytt 1-2021

IndustriparkNytt 1-2021

26 februar, 2021 12:42 Del Del Del

I årets første utgave av IndustriparkNytt kan du blant annet lese om at FREYR har sikret milliardfinansiering (s. 4-5), om utvidet driftsansvar for MIP Energi & IT (s. 6-7), om Helgeland Plasts El-båt satsing (s. 8-9), at luftkvalitetsmålingene har nådd et nytt rekordlavt nivå (s. 10-11), og om at Mo Fjernvarme blir fossilfri  (s. 12-13).

Du finner også en sak om  årets mottakere av sponsormidler fra Mo Industripark AS  (s. 14-15) og en sak om to som har nesten 100 år til sammen i Industriparken (s. 16-17).

Les IndustriparkNytt nr. 1-2021 her

Del Del Del