Illustrasjon av hvordan en fabrikk på Råjerntomta kan se ut.
Illustrasjonsbilde av Råjerntomta. Illustrasjon: Se Nor

Infinium og Mo Industripark har inngått samarbeid om e-fuel

11 januar, 2024 12:32 Del Del Del

Infinium og Mo Industripark har undertegnet en intensjonsavtale om utvikling av produksjonsanlegg for e-fuel. Planen er å kartlegge muligheten for å produsere syntetisk drivstoff med fanget CO2, kombinert med storskala produksjon av grønt hydrogen.

Infinium har et titalls prosjekter i hele verden fra før, og har allerede produksjon av  e-fuel i Texas, USA, hvor de har avtaler med Amazon og American Airlines om leveranser. De har også et prosjekt under utvikling i Dunkirk, Frankrike, i partnerskap med Engie.

-Industrien i Mo Industripark gir rikelig tilgang til CO2, som vi bruker som råstoff i vår egenutviklede produksjonsprosess, og lederne i industriparken har en veldig klar visjon og en godt utviklet plan for å oppnå utslippsreduksjoner, sier administrerende direktør i Infinium Robert Schuetzle. -Synergiene i partnerskapet vårt vil gjøre at Mo i Rana kan spille en ledende rolle med å fremme utviklingen av e-fuel i Europa, sier han videre i pressemeldingen fra selskapet.

Prosjektet i Mo Industripark kan ha en produksjonskapasitet på 2000 fat per dag, tilsvarende rundt 240.000 liter per dag. Det vil blant annet kunne bli produsert eSAF (jetfuel til fly), eDiesel og eNaphtha (til bl.a. produksjon av plast). Mo Industripark har tilgang på nødvendige arealer til Infiniums planlagte fabrikk, og det er kraftoverskudd i regionen

Den store fordelen med e-fuel er at en kan bruke CO2 som ellers ville blitt sluppet ut til atmosfæren til å lage nye produkter. E-fuel er derfor en viktig del av EUs fornybardirektiv, noe som også betyr at markedet for e-fuel vil vokse mye framover. I tillegg vil dette bidra til utvikling av karbonfangstteknologi, som er helt nødvendig for å kutte verdens utslipp av farlige klimagasser.

-Karbonfangst, -bruk og -lagring tilbyr løsninger for å styrke vår eksisterende industri, i tillegg til at vi utvikler konkurransefortrinn for nye industriprosjekter, sier administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. -Vi ser på e-fuel som et viktig bidrag for å redusere det samlede karbonavtrykket i parken, samtidig som at det bidrar til å redusere utslipp fra transportsektoren som ellers er vanskelig å fjerne, sier han videre.

Ulriksen er godt fornøyd med å ha inngått en intensjonsavtale med Infinium.

-Infinium er en verdensleder med kommersielle e-fuelprosjekter godt i gang, og en imponerende liste over investor- og partnerskap. Dette var derfor en opplagt partne for oss. Vi ser fram til å delta i utviklingen av e-fuel i Norge, og bidra til at Europa raskere når målet om netto null utslipp, avslutter han.

 

Sitater og opplysninger i denne artikkelen er oversatt fra Infiniums pressmelding. Dersom det skulle finnes forskjeller i de to tekstene, er det Infiniums engelske pressemelding som gjelder.

Fakta

  • Infinium er en leverandør av elektrodrivstoff med mål om å avkarbonisere verden.
  • E-fuel er en ny klasse av syntetiske drivstoff laget ved bruk av fornybar energi og fanget CO2, i stedet for petroleum eller arealkrevende biodrivstoff som beslaglegger matjord.
  • Infiniums e-fuel kan brukes direkte i eksisterende lastebiler, fly og skip, og reduserer betydelig skadelige CO2-utslipp sammenlignet med fossile brennstoffer. I tillegg til å hjelpe transportindustrien med å nå målene for karbonreduksjon, er Infiniums elektrodrivstoff et lavkarbonalternativ for kjemisk prosessering, inkludert produksjon av plast.
  • Les mer om Infinium og om deres samarbeid med blant annet Amazon på infiniumco.com.
Del Del Del