Den kraftforedlende industrien i Nordland eksporterte for 12 milliarder kroner i 2013. Den er en svært viktig næring for verdiskapning og sysselsetting i Nordland.

Initiativ til Prosessklynge Helgeland

29 oktober, 2014 8:15 Del Del Del

Økt forskning og utvikling i bedrifter og næringsliv på Helgeland, og synliggjøring av den forskningen som skjer.

Dette er hovedpunktene i et prosjekt som Helgeland regionråd har startet opp, nettopp for å styrke fokus på forskning og utvikling i industrien i regionen. Det var Alcoa i Mosjøen som tok initiativ til et prosjektet, og de har fått udelt positiv respons fra prosessindustrien i Mo Industripark på dette.

På lengre sikt kan målet være å få etablert ei prosessklynge på Helgeland.

Som prosjektleder er Odd Eriksen engasjert. Gjennom Helgeland regionråd er det søkt fylkeskommunen om tilskudd for å etablere en slik nettverksklynge. Søknaden er nå til behandling i Nordland fylkeskommune.

Eriksen sier at på lengre sikt kan dette føre til at større prosessbedrifter kan være en ressursbank for forskning og utvikling (FoU) i mindre bedrifter i deres FoU-arbeid.

I Nordland er det svært mange små bedrifter. Der går hverdagen med til driftsoppgaver, og det er svært lite rom og kapital for å drive FoU-arbeid.

– Det har vært en udelt positiv respons på initiativet, både fra miljøene i Mosjøen og i Mo i Rana.

Det synes jeg er svært artig, og det gleder mitt gamle industrihjerte å få jobbe sammen om dette, og for forskning og utvikling, sier Odd Eriksen.

Han viser til at det er gjort mye FoU-arbeid i enkeltbedrifter.

– Oppgaven er å finne ut av hvordan man kan gjøre det robust over tid, slik at det kan få best mulig effekt.

FoU-arbeid kan ikke ligge som en oppgave ved siden av normal drift. Det er behov for å ha noen som har dette som hovedfokus. Gjennom samarbeidet i Prosessklynge Helgeland håper vi å få til dette.

Det virker som om næringen er moden for og opptatt av FoU-arbeid nå. Vi har gode folk som kan bidra mye på Helgeland, også i et nasjonalt perspektiv, avslutter prosjektleder Odd Eriksen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr4_2014_side11

Del Del Del