Innovativ miljøvennlig teknologi sentral i ny avtale mellom Mo Fjernvarme og Haaland Eiendom

15 september, 2017 10:31 Del Del Del

Mo Fjernvarme AS og Haaland Eiendom AS har inngått en samarbeidsavtale om bruk av miljøvennlig kjøleløsning på nytt bygg i Vika i Mo i Rana. Avtalen gir Haaland Eiendom muligheten til å ta i bruk innovativ miljøvennlig teknologi som er ny i det norske markedet og sikrer Mo Fjernvarme avsetning på overskuddsenergi i sommerhalvåret.

Avalen innebærer at partene i samarbeid installerer et varmebasert kjøleaggregat (sorptiv kjøling) for kjøling av det nye kontor- og verkstedbygget, som er under oppføring i Vika. Kjøleaggregatet vil bli ett av de aller første i landet, og på grunn av miljøpotensialet er prosjektet innvilget støtte fra Enova. Den nye teknologien bruker ingen miljøskadelige kjølemedier, den har lavere støynivå og gir muligheten for god fuktkontroll og godt inneklima hele året.

– Dette er en viktig avtale for oss, sier daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen. I tillegg til å sikre avsetning av overskuddsenergi i sommerhalvåret, vil denne type kjøling være et supplement til vårt hovedprodukt, som vi ser at markedet etterspør.

Det bygges i dag med stadig tettere klimaskall som øker kjølebehovet, og kjøling utgjør en økende andel av byggets driftskostnader.

Ønsker innovative løsninger
– Som totalteknisk leverandør er det spennende å designe vårt eget bygg. Vi ønsker å ta i bruk flere banebrytende og innovative løsninger hvor alle de tekniske fag sammen gir et topp moderne bygg. Vi har høye miljø- og teknologi ambisjoner og dette vil gjenspeile seg i dette bygget. Det å lage kald luft av varmt vann framstår sikker litt merkelig for mange, men dette er en miljøvennlig løsning hvor vi får kontroll over temperatur og luftfuktighet samtidig som vi utnytter lokalprodusert varmtvann i stedet for at det går til spille. Markedspotensialet for denne løsningen synes definitivt å være til stede, og en vellykket gjennomføring av dette prosjektet vil også kunne skape muligheter for oss som kunnskaps- og teknologileverandører, sier konsernsjef i Haaland, Espen Haaland.

Om selskapene
Haaland Eiendom er et eiendomsselskap lokalisert i Mo i Rana og Helgeland. Selskapet er en aktiv aktør som utvikler og drifter bygg for næringslivet, det offentlige, bolig og fritidsmarkedet. Selskapet har for tiden mange spennende prosjekt under utvikling, og er glad for at miljøvennlige løsninger for alvor gjør sitt inntog i byggebransjen. Les mer om Haaland Eiendom

Mo Fjernvarme as er Nord-Norges største leverandør av fjernvarme, og leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller, oppdrettsanlegg, samt tining av gater og områder i sentrum. Bedriftens varmeleveranser tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5 000 eneboliger. Fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985, og produksjonen er i dag basert på gjenvinning av overskuddsenergi fra prosessbedrifter i Mo Industripark. Selskapet er eid av Mo Industripark as (60%) og Helgeland Kraft (40%). Etter over 30 års utbygging er Mo i Rana i dag blant landets mest miljøvennlige med tanke på energibruk i bygg. Les mer om Mo Fjernvarme

Del Del Del