Studenter tester Human Anatomy VR og Oxford Medical Simulation. Foto: Techlab AS / Kay Tomas Fagervik Bertheussen

Interaktiv læring med virtuell virkelighet

26 januar, 2024 12:56 Del Del Del

Når sykepleierstudenter ved Nord Universitet på Campus Helgeland skal studere kroppens indre, kan de nå bruke virtuell virkelighet for å komme under huden på en menneskekropp. Techlab tror det vil gi bedre læring.

Hovedoppgaven til Techlab er å gi bedrifter, studenter, forelesere, elever og offentlig sektor mulighet til å bli kjent med og teste ut nye teknologiske løsninger. Sammen med offentlige aktører og næringsliv, skal Techlab bidra til å styrke innovasjonskraften og til å øke bruken av ny teknologi.

Mange er sikkert kjent med virtuell virkelighet, eller «virtual reality» (VR) som det heter på engelsk. Spillprodusenter har tatt denne teknologien i bruk for mange år siden, i form av en brille eller hjelm med skjermer som dekker hele synsfeltet og hodetelefoner. Dette kalles ofte for et «VR-headset». Det er akkurat samme teknologi som brukes av Techlab, og andre profesjonelle aktører.

Prosjektet Techlab nå har begynt på går ut på å legge til rette for interaktiv læring for sykepleierstudentene ved Nord Universitet på Campus Helgeland. De har kartlagt mulighetene som finnes og tilgjengeliggjort et VR-headset av typen «Quest 2» med flere apper rettet mot medisinsk trening, nemlig «Human Anatomy VR» og Oxford Medical Simulation.

En student tester Oxford Medical Simulation i et VR-headset. Foto: Techlab AS / Kay Tomas Fagervik Bertheussen

– Vi har nå tilgjengeliggjort et VR-headset med programvaren Human Anatomy VR og Oxford Medical Simulation for studenter på sykepleierutdanningen. Vi har gitt både studenter og lærere en innføring i hvordan applikasjonene kan brukes, forteller daglig leder i Techlab AS Kay Tomas Fagervik Bertheussen.

Daglig leder i Techlab AS Kay Tomas Fagervik Bertheussen.

Sammen med Nord Universitet ønsker Techlab å finne ut læringseffekten ved bruk av VR løsninger for trening, opplæring og simulering.

– Å bruke VR er ikke obligatorisk, og det er ikke lagt noen retningslinjer for hvordan teknologien skal brukes i undervisningssammenheng. Men vi håper at dette prosjektet kan være med å avdekke hvordan vi kan gå fram for å få økt læringseffekt i undervisningen. Erfaringene tar vi med oss videre og danner grunnlaget for neste studieår og videre arbeid, sier Rådgiver i Techlab, Bork Sundseth.

Rådgiver i Techlab, Bork Sundseth.

– Neste steg blir å samle data om hvordan og hvor mye det blir brukt. Vi må kvalitetssikre og se på hvordan vi må endre løsningen -og implementeringen, for at det skal fungere bedre. Vår hypotese er at det må brukes aktivt i undervisningen hvis det skal maksimal positiv læringseffekt, legger Bertheussen til.

Det er høy strykprosent blant sykepleierstudentene nasjonalt på enkeltfaget anatomi. Det er et vanskelig fag. Med VR kan studentene inspisere, se, trene og lære mer med hendene, nesten som i virkeligheten. Techlab tror og håper det vil føre til bedre læring, og kanskje til og med et morsommere studieløp.

– Human Anatomy VR er en programvare som viser hvordan menneskekroppen er bygd opp på en visuell måte. Man kan se på og plukke skjelett, organer, sener, blodårer og nerver fra hverandre. Vi håper på å engasjere studentene ved å gi de nye verktøy som skal gjøre det morsommere og engasjerende å lære om anatomi, forteller Sundseth.

– Gjennom et samarbeid med medisinutdanningen på NTNU har vi tilgang på Oxford Medical Simulation. Dette er en fantastisk programvare som kan brukes både på laptop og i VR-briller. OMS brukes for å trene på scenarioer hvor man møter en pasient man skal diagnostisere og starte en behandling på. Det kan være alt fra rutinesjekker til alvorlige sykdommer, og er scenarioer man vil møte på i yrket som sykepleier, sier Sundseth.

Praktisk trening med VR
Foreløpig er det overnevnte applikasjoner som er installert på VR-headsettet som studentene disponerer, men Techlab har også presentert andre fremtidige muligheter.

– Det finnes blant annet et virtuelt medisinrom, hvor man kan øve på legemiddelregning og legemiddelhåndtering. Også i medisinfaget er det høy strykprosent da det er et vanskelig fag med krav om feilfri prøve innen legemiddelregning for å bestå. Når dette er ferdig utviklet vil det være et bra verktøy som vi mener man bør vurdere å ta inn i undervisningen, sier Bertheussen.

Styrken til VR-teknologi er altså at man kan få praktisk trening uten at noen pasienter settes i fare underveis.

– Simuleringstrening, hvor man bruker hverandre som skuespillere, er mye brukt på dette utdanningsløpet i dag. Men med denne programvaren blir øving enda mer tilgjengelig og man er ikke avhengig av andre. Dette vil studentene ved Nord Universitet få tilgang til, legger Sundseth til.

Flere bruksområder
Det er ikke bare innenfor helsesektoren at interaktiv læring er et fantastisk verktøy. Det er mange fordeler ved å bruke teknologien til oppæring i eksempelvis industrien. Også her kan man få praktisk trening uten at feil får konsekvenser i virkeligheten. Derfor sender Bertheussen en oppfordring spesielt til prosessbedriftene i industriparken.

– Vi kan garantert hjelpe med å finne gode løsninger for simulering og trening i VR. Ansatte må ofte lære seg nye egenskaper, eller trenger kanskje bare en oppfriskning, og da er simulering en god og trygg måte å trene på. Man kan øve på å ta avgjørelser i et risikofritt og trygt simuleringsmiljø som ikke påvirker produksjonen, sier Bertheussen.

– I en rapport fra PWC fra 2022 kommer det fram at trening i VR er fire ganger så effektivt som klasseromsundervisning. Man blir dessuten mer selvsikker og får høyere selvtillit på det man tar trent på i VR, avslutter Bertheussen.

Del Del Del