Markedssjef Jan I. Gabor, Mo Industripark AS

Jan I. Gabor er ansatt som markedssjef i Mo Industripark AS

30 april, 2014 15:45 Del Del Del

Jan I. Gabor er ansatt som ny markedssjef / Vice President Marketing i Mo Industripark AS (MIP AS).Jan I. Gabor har tidligere jobbet som direktør i Miras-konsernet og nå sist som prosjektleder i Rana Utviklingsselskap AS. Jan Gabor vil innta den nye rollen som markedssjef i MIP AS fra 1. mai, i en overgangsperiode frem til 31. oktober på deltid som utleid fra Rana Utviklingsselskap AS. Etter dette vil Gabor jobbe fulltid for MIP AS.

–  Jeg er svært tilfreds med å få på plass en sentral funksjon i Mo Industripark AS. Stillingen som markedssjef er nyopprettet, og er et tydelig signal på at Mo Industripark skal vises bedre mot omverden og mulige nyetableringer, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

Stillingen inngår som en del av ledergruppen i MIP AS.

Jan I. Gabor har gjennom lengre tid hatt sitt virke mot olje- og gass-sektoren, der han har etablert et meget godt kontaktnett. Gabor vil derfor tilføre MIP AS ny kompetanse innenfor en sektor der det er forventninger til videre vekst både i regionen og industriparken.

 

–  Jeg er glad for å få på plass en kompetent ressurs som allerede er godt kjent med både virksomheten og potensialet i industriparken og viktige markedsområder. Det gjør det enklere å sette fart i markedsarbeidet, sier Ulriksen.

 

Mo Industripark AS og Rana Utviklingsselskap AS (RU) har pågående samarbeidsprosjekter der Gabor er involvert, og han vil derfor jobbe med å ferdigstille disse. Henrik Johansen, adm. dir. i RU, er glad for at Rana Utviklingsselskap AS og Mo Industripark AS har sterke intensjoner om å videreføre et utstrakt samarbeid som skal bidra til å forsterke en god utvikling for næringslivet i Mo i Rana.

 

 

Kontaktperson for mer informasjon:                              

Arve Ulriksen, Adm. dir.

E-post;

Telefon; 75 13 61 00

Mobil;   95 03 03 19

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra trykt utgave av Gule Sider:

GSnr3_s18_2014

Del Del Del