Studenter fra Bangladesh, Nepal, Norge, Slovenia og Afrika kom for å besøke Mo Industripark i uke 36.

— Jeg vil skrive masteroppgaven med en av bedriftene her

11 september, 2019 18:31 Del Del Del

Det sa Jakob Dreyer da han og 16 andre studenter fra Nord Universitet tok turen fra Bodø til Mo Industripark for å lære mer om grønn industri og sirkulær økonomi.

Sirkulærøkonomer for fremtiden
Til daglig studerer de forskjellige disiplinerer innenfor økonomi og administrasjonsfag, men som valgfag har de forretningsmodeller for sirkulær økonomi sammen.

Faget ved Nord Universitet i Bodø fokuserer på å definere hva sirkulær økonomi er og på bærekraftig virksomhet og produksjon. Studentene drøfter de forskjellige instrumentene innen sirkulær økonomi, hvordan materialsykluser kan skapes for å være mer effektive og hvordan enkeltpersoner og lokalsamfunn kan gi merverdi til løsninger.

Vil jobbe i industriparken
Mange av de besøkende var internasjonale studenter, men blant de lokale sirkulærøkonomene var Jakob Dreyer, Martine Nyheim og Ida Kristine Evensen.
— Det å være på slike bedriftsbesøk gjør faget mer interessant. I tillegg får jeg en bedre forståelse av faget, sa Ida.

— Det er fantastisk å være i Mo Industripark for å se hvordan sirkulær økonomi fungerer. Selv om jeg er fra Rana har jeg bare vært her en gang før. Det å være tilbake på besøk nå som jeg er student er veldig inspirerende ettersom jeg snart må velge emne for masteroppgaven min, fortsatte Martine.  

Studentene fra Bodø er inne i sitt siste år av mastergradene sine og skal skrive hovedoppgaven til våren. Flere av dem ytret et ønske om å skrive oppgaven sin sammen med en bedrift. Spesielt er de største bedriftene i industriparken er interessante.
—  Når jeg skal skrive masteroppgaven min håper jeg på å kunne gjøre det med en av de store bedriftene som Elkem, Momek eller Ferroglobe, men jeg lukker ikke døren for andre. Å skrive oppgaven med en bedrift ville vært fantastisk og kanskje blir det en fremtidig arbeidsgiver? Personlig har jeg et sterkt ønske om å starte arbeidskarrieren min her, fortalte Jakob.

Elsker utfordringer
En som øynet potensiale til å bruke sin akademiske bakgrunn til å gjøre Mo Industripark mer effektiv var Md Ashiqul Islam fra Bangladesh som til vanlig tar en siviløkonomutdanning.
— Jeg elsker utfordringer og skulle gjerne hatt muligheten til å bidra til at bedriftene i parken kan bli enda mer effektive og utnytte hverandre enda mer. Det er utrolig gøy å se sirkulær økonomi i praksis. Jeg kommer fra et land der det er få sirkulærøkonomiske industriparker og sirkulær økonomi er sjeldent på dagsorden, forklarte han. 

Ny arbeidskraft
I en tid der fraflytting fra regionen er på dagsordenen må Helgeland tenke stort for å tiltrekke seg ny arbeidskraft. På spørsmål om å flytte til Mo i Rana, svarte Md Ashiqul Islam raskt og bestemt.
— Jeg vil gjerne flytte til Mo i Rana hvis noen av bedriftene ønsker å ansette meg. Til daglig studerer jeg i Bodø og har blitt godt kjent med den norske kulturen. Den er veldig annerledes fra kulturen i Bangladesh, men jeg liker det! Den eneste utfordringen ved å flytte til Mo i Rana blir å gjøre industrien enda grønnere, men det skal jeg få til!

Mo fjernvarme inspirerte
Etter en omvisning i parken fikk studentene bedre innsikt i de mange pågående utviklingsprosjektene i industriparken. I tillegg fikk de en presentasjon fra daglig leder for Mo fjernvarme Terje Sund-Olsen. Han fortalte om hvordan de gjenvinner energien fra industriparken til oppvarming av de fleste store bygg i sentrum av Mo i Rana samt gågatene om vinteren.

Det var lett å se Md Ashiqul Islams entusiasme og interesse under Sund-Olsens presentasjon. Han stilte flere tøffe spørsmål til den daglige lederen om deres strategier og planer for å effektivisere deres virksomhet enda mer, noe som smittet over på de andre studentene.
— Selv om Mo fjernvarme gjør mye bra vil jeg gjerne se på mulighetene til å forbedre deres strategi og måten de arbeider på. De er en liten bedrift med få ansatte, kanskje de trenger flere hoder etterhvert, sa Md Ashiqul Islam etter presentasjonen.
 
Teori blir praksis
Leder for valgfaget studentene nå tar, Dolores Modic, utrykte at selv om studentene nettopp hadde startet i faget, så er turen til Mo Industripark et av høydepunktene i løpet av skoleåret.
— I fjor hadde vi denne turen på vårparten, da hadde studentene flere teoretiske knagger å henge kunnskapen de tilegner seg etter en slik tur på, men det ble kanskje litt tett opp mot semesterslutt. Derfor ønsket vi at studentene i år skulle få denne turen på starten av semesteret slik at de har flere praktiske eksempler på hvordan sirkulær økonomi fungerer innen ulike sektorer som industri, i sitt videre arbeid med faget. Vi er veldig glade for muligheten for å komme hit og besøke dette miljøet som jobber med så mye spennende og fremtidsrettet, sa Modic før returen til Bodø.

 

Del Del Del