Administrerende direktør ved Glencore Bjørn Ugedal th., og masterstudent Mathias Grønberg Gustum .

Kartlegger mulighet for utnyttelse av CO-gass

26 juni, 2017 23:39 Del Del Del

 

Masterstudent fra NTNU, Mathias Grønberg Gustum har sommerjobb ved Glencore i sommer. Han jobber mot  FME HighEFF for å lære mer om mulighetene med utnyttelse og bruk av CO-gass i Mo Industripark.

Gustum bruker erfaringene fra Glencore som forberedelse til sin prosjektoppgave og mulig diplomoppgave.
– Jeg var i kontakt med professor ved NTNU, Merete Tangstad, angående prosjekt og mulig sommerjobb. På bakgrunn av mine interesseområder visste hun om en mulighet gjennom et prosjekt i HighEFF. HighEFF er et forskningssenter for miljøvennlig energi, som skal bidra til å gjøre norsk industri til verdens grønneste gjennom energieffektivisering. Jeg har vist interesse for effektivisering av prosess og miljøvennlig industri, noe som både er i tiden og nødvendig, sier Gustum.

Han har fått en plan for de første ukene og en omvisning i industriparken, men nå er det opp til ham selv å samle informasjon og hente inn data.
– Jeg driver med mapping, eller kartlegging, av mest mulig datainformasjon. Deretter må man prøve å bruke dataene riktig. Min oppfatning er at Glencore allerede utnytter CO-gassen på en god måte, så det blir spennende å se hva jeg klarer å få ut av oppgaven. Jeg skal hovedsakelig sammenligne industri i klynger vs stand-alone. Her vil jeg rette fokus mot miljø- og ressursmessige gevinster. Bruken av CO-gass har stor betydning, både på effektivisering og CO/CO2 forholdet.

Han har tidligere besøkt industribedriftene Posco, DNV og Hyundai Heavy Industries i Sør-Korea.
– Det er ganske store kontraster, så det er veldig morsomt å se hvordan man gjør det i lille Norge. Man må være gode på kvalitet, og også der har jeg inntrykk av at Glencore gjør det godt. Glencore er et stort selskap så det er artig at de har etablert seg i Mo i Rana.

Administrerende direktør ved Glencore, Bjørn Ugedal, synes det er fint at de kan knytte til seg studenter som kan få et løp med prosjektoppgave og diplom med tema relatert til bedriften.
– Det gir oss muligheten til å få hjelp med å gå litt mer i dybden på saker vi ellers ikke får så god tid til å utforske. Når det gjelder bruk av CO-gass spesielt så har vi vært opptatt av å se på alternative anvendelsesområder i den senere tid, både når det kommer til muligheten til mer miljøvennlig bruk av gassen, endringer som følge av krav om rensing av gassen og eventuelle endringer i produksjon av gass eller behov/forbruk av gassen, sier Ugedal.

Fakta om FME HighEFF

  • Sintef Energi er vertsinstitusjon for Forskningssenter for Miljøvennlig Energi (FME) HighEFF, og både Glencore og Mo Industripark AS er industrielle partnere.
  • Forskningssenteret er sikret en årlig bevilgning på 25 millioner kroner i åtte år, og gir dermed grunnlag for et langsiktig forskningssamarbeid.
  • Målsettingen er at senteret skal være en spydspiss for utvikling av energieffektive og tverrsektorielle teknologiløsninger i industrien, med følgende konkrete mål:
  • 20-30 prosent reduksjon i energibruk og 10 prosent reduksjon i utslipp av drivhusgasser
  • 15-20 nye, innovative løsninger, 6 kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN), 8 innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN), 8 DEMO- og 5 EU-prosjekter som følge av arbeidet i senteret
  • 22 PhD/Post.doc kandidater, 50 MSc kandidater og 30 nye eksperter
  • 100 artikler og konferanseinnlegg
  • Bli et internasjonalt ledende senter

 

Del Del Del