Kartlegger mulighetene for solcelleanlegg

6 februar, 2024 12:34 Del Del Del

Mange tror at solceller ikke egner seg i solfattige Norge . Men strøm fra solceller kan være et viktig bidrag, også inn i den norske energimiksen. Nå er Mo Industripark i gang med å undersøke mulighetene for solcelleanlegg i industriparken.

Prosjektet er i en tidlig fase, men det er allerede gjennomført en analyse av mulighetene. Det er Asplan Viak som har blitt engasjert i arbeidet med å vurdere ulike takflater i industriparken, for å se hvor godt de egner seg for solcelleanlegg. De mest gunstige takflatene har blitt tatt med videre inn i en utvidet lønnsomhetsanalyse.

– Vi har involvert Asplan Viak, som har gjennomført en analyse og undersøkt potensialet og muligheten for produksjon av strøm i industriparken ved bruk av solenergi, forteller forretningsutvikler i Mo Industripark AS, Fredrik Lundestad, som er ansvarlig for utredningen.

Forretningsutvikler i Mo Industripark AS, Fredrik Lundestad.

– MIP har et veldig stort strømbehov døgnet rundt, året rundt. Med mange store sørvendte takflater er det derfor en selvfølge at vi måtte kartlegge mulighetene. Fordi, som energikommisjonen konkluderte med tidligere i år, vi trenger mer av alt – raskere, legger Lundestad til.

Analysen og undersøkelsen har resultert i en rapport, som konkluderer med at det er potensial for solcelleanlegg i parken.
– Det er hovedsakelig teoretisk produksjonskapasitet på takflatene i parken som er utredet. Det er ikke sett på om takene tåler vekten av solcellepanelene og lignende. Bæreevne på takflatene blir naturlig å se på i neste ledd av prosjektet. Men konklusjonen er at det i alle fall er potensiale for solcelleanlegg i industriparken, forteller Lundestad.

Teoretisk sett kan det produseres 3,5 millioner kWh med elektrisk energi pr. år, hvis alle takflatene som er utredet realiseres, står det i rapporten.

– Og da har vi bare sett på takflatene på bygningene som MIP eier. Litt frem i tid vil vi også se på mulighetene for å etablere solceller på bygningsmasse og åpne arealer. Neste ledd i prosjektet er å verifisere bæreevne til takflatene på de ulike byggende, noe som Norconsult er ansvarlig for. Målet er å realisere et showcase for å skaffe oss erfaring, sier Lundestad.

Hvis takene har tilstrekkelig bæreevne, er det likevel ikke bare å sette i gang med installasjon.

– Vi kan dessverre ikke bare begynne å installere solceller på takene. Det bør gjøres i sammenheng med rehabilitering av takflatene, og begge deler må gjennom en investeringsbeslutning, forteller Lundestad.

Hvis alle prosjekter skal gjennomføres, er det snakk om en investering på 54 millioner kroner. Det er ekskludert kostnadene knyttet til eventuelle bærende forsterkninger til takflaten.

– Etableringen av solcelleanlegg må skje stegvis, blant annet fordi vi ønsker å etablere litt erfaring før vi kjører i gang for fullt. Men kanskje vil vi ha de første solcellepanelene i parken om en to års tid, sier Lundestad entusiastisk.

Del Del Del