LEAN involves a heavy focus on external and internal customers. The aim is to achieve continuous improvement by working smarter, using minimal resources and producing exactly the volume requested by the customer.

Konseptet «LEAN Senter Nord» er ferdig utviklet

21 mars, 2015 14:40 Del Del Del

Ansatte ved Mo Industripark As på LEAN-kurs i fjor høst. Steinar Bech-Hansen (f.v), Eilif Nermark og Arne Westgård.

 

Undersøkelser i markedet viser at mange bedrifter og offentlige virksomheter ønsker å innføre LEAN som arbeidsform, men innlæringskapasiteten på Helgeland er per i dag mangelfull. Nå er konseptet bak et helt nytt LEAN-kompetansesenter ferdig utviklet, og forretningsplanen er klar til utsendelse til eierne.

Torbjørn Jørgensen, forretningsutvikler for Inkubator Helgeland AS og daglig leder bak prosjektet, sier de allerede har fem LEAN-coacher klare.

– Kompetansesenteret vil i første omgang ha hele Helgeland som nedslagsfelt og opplæringen vil i stor grad foregå i virksomhetene, samt modulbasert klasseromsundervisning i nærheten av kundene, sier han.

Ved å etablere et kompetansesenter for opplæring av LEAN lokalt på Helgeland, vil hele næringslivet i regionen få mulighet til å øke sin konkurransekraft ved bruk av veldokumenterte metoder for effektivisering.

På nåværende punkt i prosessen ser det ut til at følgende bedrifter går inn på eiersiden bak LEAN-senteret; Mo industripark AS, Inkubator Helgeland AS, Kunnskapsparken Helgeland AS, Molab AS, Celsa Armeringsstål AS, Helgeland Kraft AS, SHMIL og Bilfinger Nord AS.

Vi skal ha et eiermøte før 15 . mars og selskapet skal være stiftet før 15. april, sier Torbjørn Jørgensen.

 

Fakta LEAN

Lean innebærer sterk fokus på eksterne og interne kunder. Målet er kontinuerlig å oppnå forbedringer ved å jobbe smartere, bruke minimalt med ressurser på å produsere eksakt det kunden etterspør. Les mer på vår hjemmeside: https://www.mip.no/2014/ny-ledelsesfilosofi-innfores-i-mo-industripark-as/

 

LEAN Senter Nord

Utdanning innenfor LEAN samt et opplæringsprogram i form av et Lean-senter for hele Helgeland. Målsetningen er at LEAN Senter Nord skal medvirke til at LEAN blir den foretrukne arbeidsformen til tjeneste- og produksjonsrelaterte virksomheter spesielt på Helgeland, men også i hele Nord-Norge. Dette skal bidra til lønnsom vekst i regionen.

 

Se artikkelen i pdf-format fra Gule Sider:

GSnr2_2015s12

Del Del Del