Opplæring av lærlinger i Celsa. F.v.: Julie Wiik Kvitne og kursholder Tomas Olsen ved MIP Sikkerhet og Service.

Kurses fullt ut før lærlingestart

14 november, 2023 12:44 Del Del Del

MIP Sikkerhetssenter har fått oppdraget med å ta alle lærlingene til Celsa Armeringsstål gjennom fem forskjellige kurs. Det gir lærlingene de nødvendige verktøyene de trenger for å kunne utføre oppgavene sine allerede fra første dag.

Det var i fjor at Celsa Armeringsstål for første gang sendte lærlingene på kurs før lærlingetiden startet. Tidligere tok lærlingene kurs fortløpende under lærlingetiden.

– Det har noen gang resultert i at blant annet mekanikerlærlinger har måtte vente i opptil åtte måneder før de kunne kjøre truck, lift eller styre kran. Med dagens opplæringsstruktur vil lærlingene ha den kompetansen de trenger og være rustet til å kunne utføre alle oppgavene sine allerede ved oppstart, forteller POD manager i Celsa Armeringsstål, Terje Ditlefsen.

Lokal opplæring

Celsa Armeringsstål har valgt å benytte kurssenteret ved MIP Sikkerhetssenter til opplæringen som er obligatorisk for alle lærlingene.

De fem kursene lærlingene skal gjennom er fallsikring, varme arbeider, truckførerkurs, løfteredskap/stropp og anhuk (G11) og bro- og traverskranskurs (G4). Opplæringen skjer samlet for alle lærlingene.

– Opplæringen startet 14. august og varer i tre uker frem til 1. september. Deretter starter vi onboarding i uke 36 og første offisielle arbeidsdag ute i produksjonen blir i uke 37, forteller HR-konsulent, Evita Bakken Sandvær.

HR-konsulent, Evita Bakken Sandvær.

Sandvær deltar på noen av kursene sammen med lærlingene for å få en bedre oversikt over hva lærlingene skal gjøre i arbeidshverdagen.

– Som HR-konsulent synes jeg det er veldig viktig at man setter seg godt inn i og har en forståelse av hva det er lærlingene skal jobbe med. Derfor er jeg med på noen av kursene. Det er absolutt lærerikt og spennende, og jeg har kost meg veldig på kurs, sier Sandvær.

Sandvær understreker viktigheten av at kursene gjennomføres før lærlingestart.

– Lærlingene må gjennom alle kursene for å kunne gjøre den jobben de skal gjøre, fordi det stilles krav til at man har disse kursene for å kunne utføre enkelte arbeidsoppgaver. Det er derfor en stor fordel at lærlingene kurses før de starter lærlingetiden. Da er de utrustet med de riktige verktøyene helt fra starten, forteller Sandvær.

Sandvær er svært fornøyd med hvordan opplæringen gjennomføres og skryter godt av kurssenteret.

– Vi er svært heldige som har et eget kurssenter her i industriparken med utrolig dyktige kursholdere. Det er fantastisk at vi har et tilbud som er så lett tilgjengelig, og vi opplever kurssenteret og kursholderne som løsningsorienterte og fleksible.

– En av de store fordelene med at de er i parken, er at de er godt kjent med verkene våre og de vet hva lærlingene kommer til å møte på jobb. Det resulterer i at kursholderne eksempelvis kan bruke lokale eksempler i opplæringen, sier Sandvær.

Kursleder Christian Svanheim sørger for at lærling Mathias Einmo kommer seg trygt ned.

I år tar Celsa Armeringsstål inn femten nye lærlinger innenfor følgende fagområder: Produksjonsteknikk, kjemiprosess, automasjon, logistikk og industrimekanikerfaget.

– Av lærlingene er det fire som tar industrimekanikerfaget (to i hvert verk). Det er en på logistikk, fem som tar kjemiprosess og som skal være i stålverket, tre som tar produksjonsteknikk og to som tar automasjon, forteller Sandvær.

Sikkerhet

At Celsa Armeringsståls lærlinger fullfører alle kursene før de starter sitt lærlingeprogram er både smart og tidsbesparende, og er også i tråd med Celsa Armeringsståls primære fokus.

– Vår høyeste prioritering er sikkerhet. Sikkerhet kommer først. Derfor gjennomgår vi kursene tidlig, slik at kunnskapen blir godt forankret. Kursene dekker de nødvendige emnene for å oppnå nødvendig sertifisering, og bidrar til å dyrke en positiv holdning til sikkerhet og fremme en solid sikkerhetskultur, sier Sandvær.

Når lærlingene er ferdige med de fem kursene, går de gjennom en grundig onboarding-prosess før de kan begynne å arbeide ute i produksjonen.

– Onboardingen varer i fire dager og består blant annet av en nøye gjennomgang av våre sikkerhetsrutiner. Uken etter får endelig lærlingene slippe til i produksjonen, utstyrt med de riktige verktøyene til å kunne utføre jobbene sine på en trygg og effektiv måte, avslutter Sandvær.

Del Del Del