Denne avtalen passer inn i Elkems strategi for økt effektivitet og energigjenvinning. Avtalen er viktig for den videre utviklingen av verket i Rana, både med hensyn på produksjonskapasitet, råvarer og ikke minst energieffektivitet og redusert CO2-fotavtrykk, sier Tommy Tunstad, verksjef på Elkem Rana. Her sammen med daglig leder Terje Sund-Olsen i Mo Fjernvarme.

Langsiktig avtale mellom Mo Fjernvarme og Elkem Rana

27 mars, 2017 13:08 Del Del Del

Mo Fjernvarme AS og Elkem Rana AS har inngått en 15 års samarbeidsavtale om energigjenvinning i Mo i Rana. Avtalen sikrer Mo Fjernvarme tilgang på overskuddsenergi og gir Elkem Rana stabil avkjøling av røykgassene fra deres smelteovner.

Som en del av energiavtalen skal Mo Fjernvarme modifisere begge sine gjenvinningskjeler, slik at de blir bedre tilpasset Elkems ovnsprosess og råvaremiks. Ombyggingen av kjelene er kostnadsberegnet til 25,1 MNOK, og vil gi kjelene om lag 20 % høyere kapasitet enn i dag. Elkems prosesser er i større grad basert på biomasse i form av treflis og trekull, og avtalen vil dermed også være enda et steg i retning av å gjøre Mo industripark til en grønn industripark i verdensklasse.

– Avtalen er en meget god nyhet, sier daglig leder i Mo Fjernvarme, Terje Sund-Olsen. I tillegg til å sikre langsiktig tilgang på overskuddsenergi til det stadig voksende fjernvarmenettet, vil ombygging av kjelanleggene gi oss høyere gjenvinningskapasitet enn i dag. For Mo Fjernvarme er avtalen et viktig bidrag i arbeidet for å nå målsettingen om å bli helt fossilfri i løpet av 2018.

Elkem har i dag energigjenvinning til enten elektrisitet, fjernvarme eller industriell bruk på alle smelteverk i Norge og jobber kontinuerlig med å gjenvinne mer av varmen fra prosessene.

– Denne avtalen passer inn i Elkems strategi for økt effektivitet og energigjenvinning. Avtalen er viktig for den videre utviklingen av verket i Rana, både med hensyn på produksjonskapasitet, råvarer og ikke minst energieffektivitet og redusert CO2-fotavtrykk, sier Tommy Tunstad, verksjef på Elkem Rana.

 

Elkem er en av verdens ledende produsenter av silisiumrelaterte materialer og metaller. Selskapet leverer produkter i hele verdikjedene til silisium, fra kvarts, silisium og nedstrøms silikonprodukter, til spesialprodukter inne støperilegeringer, karbonmaterialer og mikrosilika. Elkem har 22 verk og fabrikker over hele verden, og har salgskontorer i mer enn 50 land.

Elkem Rana AS

Eier: Elkem AS (100%)

Antall ansatte: 100

Produksjon: Ferrosilisium og microsilika

Omsetning: 910 MNOK (2015)

 

Mo Fjernvarme er Nord-Norges største leverandør av fjernvarme, og leverer varme til kommunale og offentlige bygg, næringsbygg, hoteller, borettslag, svømme-/idrettshaller, oppdrettsanlegg, samt tining av gater og områder i sentrum. Bedriftens varmeleveranser tilsvarer det årlige varmebehovet til om lag 5 000 eneboliger. Fjernvarmeaktiviteten i Mo i Rana startet i 1985, og gjennom 30 års utbygging er byen i dag blant landets mest miljøvennlige med tanke på energibruk i bygg.

Eiere: Mo Industripark AS (60%) og Helgeland Kraft (40%)

Antall ansatte: 4

Produksjon: 75-85 GWh fjernvarme

Omsetning: 43 MNOK (2016)

 

Del Del Del