Leder´n: Finanskrisa setter sitt preg på industriparken

24 desember, 2009 11:52 Del Del Del

Sist vi ga ut et MIP-magasin (i 2007) kunne vi konstatere at virksomhetene i parken gikk i høg-gear.

Sjelden har vel en lavkonjunktur kommet så ”plutselig” og så sterkt som det omslaget vi fikk i september i 2008.

Dette har selvsagt påvirket mange bedrifter i parken. Bilde preges av produksjonsreduksjoner og permitteringer, og enkelte bedrifter har varslet betydelige oppsigelser. Og når våre store eksportbedrifter sliter påvirkes igjen hverdagen til de mange små bedriftene som er underleverandører til disse.
Det er ingen gitt å vite når dette snur til det bedre, men det er sensommeren 2009 enkelte trekk som kan tyde på at det verste kan være overstått og at verden langsomt vender tilbake til det ”normale”.
Dette rår vi i liten grad over. Få steder i Norge er så avhengig av hva som skjer i for eksempel Kina som vi i Rana!
Jeg konstaterer også at det rundt i bedriftene nå drives et betydelig forbedringsarbeid (kostnadsreduksjoner) for bedre å kunne møte den nye situasjonen. Og mange bedrifter har gjennomført investeringer som har forbedret deres kostnadsposisjon i forhold til deres konkurrenter.
Samtidig er det grunn til å glede seg over den offensive holdning vi de siste årene har sett fra verkstedindustrien i parken. Norsk verkstedindustri har også klart seg relativt bra så langt gjennom finanskrisa, ikke minst på grunn av det vedvarende høge investeringsnivået på norsk sokkel.
I denne situasjonen har vi valgt å fortsette tradisjonen med å utgi et nytt nummer av MIP Magasinet. Dette for å vise fram de mange kvaliteter vi har i vår industripark i dag, samtidig som vi trekker fram elementer fra vår stolte industrihistorie i Rana.
Del Del Del