Styremedlem i MidtSkandia, ordfører Geir Waage (Ap) deltok i paneldebatt sammen med ordførerne i Lycksele og Vasa og direktøren i Kvarkenrådet, Mathias Lindstrøm. Waage sa blant annet: E12-regionen går foran i Norden i å lage en felles strategi på tvers av tre land. Vi må våge å tenke stort, plassere oss som del av en korridor mellom Shanghai, Atlanterhavet og New York.

Løfter fram E12 som europeisk transportkorridor

16 april, 2018 9:42 Del Del Del

Under E12 Atlantica Transports sluttkonferanse i Vasa 13.-14. mars ble Midt-Skandia, Kvarkenrådet og Blå vägen-foreningen enige om en felles transportstrategi for E12-regionen og om å sikte mot en felles organisasjon på tvers av tre land.

Sluttkonferansen «Grenseløs framtid» i Vasa samlet over 100 deltakere fra tre land. Den norske delegasjonen inkluderte blant annet næringsliv, ordførerne i Rana, Nesna og Lurøy samt fylkesråd for samferdsel i Nordland.  EU-prosjektet E12 Atlantica transport munnet ut i enighet om to dokumenter som ble presentert på sluttkonferansen: 

  • En felles transportstrategi for E12-regionen med prioriteringer på tvers av tre land.  
  • Et forslag om å etablere et felles utviklingsforetak på tvers av landegrensene. I dag er det tre, til dels overlappende grenseregionale organisasjoner langs E12. 

En av innlederne var administrerende direktør i Mo Industripark AS, Arve Ulriksen. Han uttrykte at en felles transportstrategi er et godt svar på industrien og næringslivets behov og fremhevet viktigheten av tilfredsstillende infrastruktur. 

– God infrastruktur er en forutsetning for vekst. En ambisjon framover må være å bygge ut digital infrastruktur på tvers av grensene. I tillegg er vi i sum en av de sterkeste industriregionene i Norden. Vi bør samarbeide tett om grønn teknologi, inkludert løsninger for fangst, transport og lagring av CO2, sa Ulriksen. 

Prioriterer havn, ferje og flyplass
Transportstrategien for E12-regionen har satt tre grenseoverskridende investeringer høyt på prioriteringslista: Ny og moderne Kvarken-ferje mellom Umeå og Vasa, ny flyplass ved E12 øst for Mo i Rana og bedre Atlanterhavshavner inkludert ny dypvannskai.

– Vi løfter det grenseløse regionale samarbeidet for på kort sikt å få nasjonale myndigheter til å samarbeide bedre om utvikling av E12 på tvers av tre land. Her vil vi bli en pilot for nordisk samarbeid, sier Reidar Ryssdal, prosjektleder ved Rana Utviklingsselskap.   

Ny jernbane på agendaen
Han forteller at samarbeidet har en felles ambisjon å utvikle E12 som en viktig europeisk transportkorridor mot Atlanterhavet, Arktis og den nordlige sjørute til Asia. 

– Derfor er det gledelig at vi i vår felles strategi har ambisjon om å bygge jernbane mellom Storuman og Mo i Rana og i første omgang ønsker å få planlagt en egnet trase. Det er ikke minst viktig for å skape effektiv og grønn logistikk for store framtidige næringstransporter, uttalte Ryssdal.

Etablerer EGTC
Ambisjonen for enda dypere samarbeid videre er også klar for det forholdsvis folkerike området.

– E-12 regionen har til sammen 600.000 innbyggere på tvers av tre land, det er flere folk enn i hele Nord-Norge. Men for å få å få kraft til å utvikle og finansiere felles prosjekter vil de tre organisasjonene langs E12 i løpet av 2018 behandle et forslag om å etablere en felles grenseoverskridende organisasjon, en geografisk europeisk gruppering, ofte forkortet til EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) som er regulert i EUs lovgivning. Formålet til en EGTC er å forsterke og forenkle regionale samarbeid på tvers av landegrensene i EU. Får vi til et slikt samarbeid langs E-12 blir også dette unikt i Norden, påpeker Ryssdal. 

Jenny Sofie Kjemphei Larsen (koordinator for MidtSkandia) har vært prosjektleder sammen med Andreas Forsgren (Umeå kommune) og Anna Måtts-Franzén (Vasaregionens Utveckling). De har ledet et prosjekt som har blitt enige om en felles trafikkstrategi og forslag til ny samarbeidsstruktur for en region med 600 000 innbyggere på tvers av tre land.

Samarbeidspartnere:
Kvarkenrådet (FI), MidtSkandia (NO), Blå Vägen (SE), Region Västerbotten (SE), Österbottens förbund (FI), Nordland fylkeskommune (NO), Vasaregionens Utveckling AB VASEK (FI), Umeå kommun (SE), Vännes kommun (SE), Vindelns kommun (SE), Lycksele kommun (SE), Storumans kommun (SE), Infrastruktur i Umeå AB INAB (SE), Rana Utviklingsselskap (NO), Rana kommune (NO), Polarsirkelen Lufthavnutvikling (NO), Mo i Rana Havn (NO), Mo Industripark AS (NO), Alstahaug havnevesen KF (NO) og Helgeland Havn IKS (NO) er samarbeidspartnere i prosjektet.

Del Del Del