Lønnsomt miljøprosjekt

12 mars, 2009 9:14 Del Del Del

 

Ved full drift i smelteverket samler luftrenseanlegget til Fesil opp 70 tonn støv hver dag, og bidrar til at en av landets reneste industriparker blir renere. Renseanlegget har vært i drift helt siden verket ble bygget i 1989.

Produksjonsprosessen i Fesil AS, Rana Metall, er slaggfri. Dette fører til at det ikke er behov for å skille ut og deponere slagg, noe som er vanlig ved metallproduksjon.
Ferrosilisiumprosessen gir et utbytte på 90 % ferrosilisium, mens de øvrige 10 % blir til støv som samles opp ved renseanlegget. Støvrensingen kan sammenlignes med en gigantisk støvsuger med store støvsugerposer. Røyken føres først inn i kjøleanlegget hvor røyken kjøles ned fra 600 grader til 250. Varmeenergien som tas ut, overtas av Mo Fjernvarme. Rana Metall er den største og viktigste energikilden i fjernvarmeanlegget. Denne varmeenergien benyttes blant annet til å holde gatene snøfrie om vinteren, samt til oppvarming av kontorer og boliger i Rana.
Støvrensingen går ut på at røyk pumpes inn i poser bestående av fiberduk. Luften slipper gjennom, mens støvet blir liggende som en hinne på innsiden. Posene er rundt 30 cm i diameter, og 10 meter lange. Det er 120 slike poser i hvert av de 18 kamrene i anlegget. Hvert 15 sekund snus luftstrømmen og det trekkes inn frisk luft. Støvet, som er presset til veggene, faller ned i bunnen. Et transportband drar støvet ned i en silo, deretter fylles det over på store sekker eller lastebiler for transport til kundene.
Støvet er handelsvare og selges under navnet Microsilica. Fesil tjener gode penger på å selge det til produsenter av betong, fibersement og ildfastprodukter. Microsilica, med sin superfine partikkelstørrelse, gjør betong sterkere og erstatter sement. En annen positiv effekt ved innblanding av Microsilica i sement er reduserte CO2-utslipp. Fremstilling av sement medfører store utslipp av CO2, og disse utslippene blir dermed lavere takket være bruk av Microsilica.
Del Del Del