- Vi ønsker å få på plass tiltak raskt, og vi skal jobbe systematisk for å kunne ta vare på kompetansen vi har i fylket inn i ny industriell virksomhet, sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll. Her sammen med ordførerkandidat Geir Waage, nestleder Trond Giske og adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS, under besøket i industriparken torsdag. Ulriksen sa det er selvfølgelig at NHO Nordland skal bidra aktivt i dette arbeidet.

Må bygge bro inn i framtiden

3 september, 2015 15:54 Del Del Del

Fylket tar rollen som regional drivkraft for å ivareta kompetansen inn i framtidig industri og næringsliv.

– Nordland fylke tar initiativ til å sette ned en komite der fylket, de største kommunene, NAV og andre viktige aktører deltar. Formålet er at vi raskt kan finne ut av hvordan vi kan ta vare på kompetansen vi har i dag for virksomhet og sysselsetting framover.

Dette sa fylkesrådsleder Tomas Norvoll, da han torsdag presenterte tiltaket under et besøk i Mo Industripark. Til stede var nestleder i Arbeiderpartiet, Trond Giske, sammen med flere representanter fra fagforeninger i fylket, representanter for Nordland Arbeiderparti og Rana Arbeiderparti, samt ordfører Jann-Arne Løvdahl fra Vefsn og adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS.

– Å la arbeidsledigheten få mulighet til å sette seg er svært farlig. Vi har sett det i Sverige og Finland at de fikk høy arbeidsledighet etter finanskrisa, og at de ikke har klart å redusere den senere. Det er spesielt urovekkende at deres ledighet blant ungdom er så høy. Ved forrige krise, finanskrisen, klarte vi i Norge å ta vare på kompetansen, og vi klarte å holde arbeidsledigheten lav, blant annet på grunn av aktive tiltak, sa Norvoll, og fortsatte:

– Vi ønsker å få på plass tiltak raskt, og vi skal jobbe systematisk for å kunne ta vare på kompetansen vi har i fylket inn i ny industriell virksomhet. Nordland har fantastiske muligheter i de rike naturressursene vi har. Vi må bruke den gode kompetansen vi har slik at vi kan bygge bro til framtidig virksomhet.

Nordland fylkeskommune ønsker å sette seg i førersetet på dette viktige området, sa Tomas Norvoll.

Ordførerkandidat Geir Waage i Rana Arbeiderparti mente tiltaket var svært bra, og han mente det var viktig å møte den økende arbeidsledigheten på en offensiv måte.

– I Rana har vi god tradisjon på å bruke den norske modellen, med trepartssamarbeid. Vi har spesielt gode forutsetninger i Rana til å få til gode tiltak, og det er store ressurser i industrikompetansen vår. I dette arbeidet skal vi ta det med videre, inn i videreutviklingen av grønn industri, sa Waage.

Arve Ulriksen, som også er styreleder i NHO Nordland, sa han likte at fylkeskommunen tar slike grep.

– Vi ser at industrimiljøet på Helgeland vil bli rammet hardt, og det er selvfølgelig at NHO Nordland skal bidra aktivt i dette arbeidet som fylkesrådet tar initiativ til, sa Ulriksen.

 

Tre faktorer

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mente det var meget positivt at Nordland fylkeskommune nå tar rollen som regional drivkraft. Han mente det nettopp i den situasjonen vi nå er vil være spesielt viktig.

Giske la vekt på tre faktorer i arbeidet med å holde arbeidsledigheten nede.

– Det er tre faktorer som vil være spesielt viktig. Det ene er å holde arbeidsledigheten så lav som mulig, og spesielt for ungdom.

Det andre er å bruke kompenserende tiltak her og nå, for å ta med oss kompetansen i de næringene som nå reduserer aktiviteten over i nye næringer. Vi må få til møteplasser mellom ulike næringer, slik at dette lykkes.

Det tredje er å skape framtidas arbeidsplasser. Det er et arbeid som tar lengre tid, sa Trond Giske, nestleder i Arbeiderpartiet.

Giske nevnte i denne sammenhengen næringer som havbruk, mineralvirksomheten, kraftintensiv industri og medisinsk industri, som områder med vekstpotensial.

– En offensiv klyngedannelse innenfor disse næringene kan gi ny sysselsetting framover, sa han.

Tillitsvalgt ved Celsa Armeringsstål AS, Lars Frøysa, sa i debatten etterpå at han mener det er spesielt viktig at man tar vare på «den grønne kompetansen», inn i videreføringen av «det grønne skiftet».

– Vi mener det er ekstra viktig at det stilles krav på miljøvennlig produksjon ved offentlige innkjøp, ved utbygging av infrastruktur, som vei og jernbane, sa Lars Frøysa.

Del Del Del