Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.

Mange jobbmuligheter i industrien

1 februar, 2017 10:52 Del Del Del

 

Mo Industripark og bedriftene var godt representerte under årets karrieredag i Ranahallen. Nesten 2.000 elever og studenter fant veien innom ulike stands proppfulle av markedsmateriell, konkurranser med flotte premier og informasjonsbrosjyrer.

Karrieredagen er et tiltak i regi av Kunnskapsparken Helgeland for å bidra til økt rekruttering til utdanningsinstitusjonene på Nord-Helgeland, og å sikre høyere gjennomføringsgrad blant elevene. Arrangementet skal i tillegg gjenspeile de yrkes- og karrieremulighetene som finnes i regionen.

I tillegg til bedriftenes utstillinger hadde messen et bredt tilbud av foredrag for deltakerne. Rosablogger og doktorgradsstipendiat Sunniva Rose fortalte om hvorfor man skal velge realfag, Marte Solli fra MBA Entreprenører er mester på betong og fortalte om muligheter med yrkesfag, og Nord-Norges ambassadører Marlene Jordbru og Kjetil Fjellgaard informerte om mulighetene som finnes på Helgeland.

 

Øker rekrutteringen
Målet for bedriftene som deltok var å presentere de mange karrieremulighetene som finnes i industriparken, og gjøre det attraktivt å velge industrien som en utdanningsvei.

Mo Industripark AS stilte med tre unge medarbeidere på sin stand, Sandra Olsen, Espen Moe og Sondre Valle Hestvik.

– På standen inviterer vi til deltakelse i en fotokonkurranse, og vi kjører Kahoot med spørsmål om industriparken. Noen kommer til standen fordi de er nysgjerrige, mens andre må vi lokke med litt godteri, sier en smilende Sandra Olsen.

-Vi har en avdeling for maskinverksted hvor man lager deler til industrien i Rana og resten av landet. Vi har også et stort tannhjul liggende her og en konkurranse hvor man skal gjette hvor tungt det er, sier driftsleder på maskinverksted hos Momek, Tom-Ove Ytregård.

karriaeredag-4
Også kranavdelingen som sørger for vedlikehold og reparasjon av kraner var tilstede med en lift der man kunne kjøre opp og ned.
– Målet er å rekruttere nye arbeidstakere og informere om hva vi holder på med. De yngste har hovedsakelig spurt etter tyngde på tannhjulet, mens de eldste har hatt fagrelevante spørsmål.
En av elevene som har tatt turen er Martin Myrås.
– Hvis man vil jobbe i industrien så er det sikkert en god arbeidsplass. Det er i hvert fall en viktig jobb.

 

Behov for nye lærlinger
Ina Ruud er HR-konsulent ved Celsa Armeringsstål AS og deler ut informasjon til elevene som ser nysgjerrig mot standen.
– Vi ønsker å være synlige og forteller om alle yrkesgruppene som jobber i bedriften. Jeg synes elevene virker interesserte. Spesielt dem som går på videregående skole, forteller Ruud.
– Vi fokuserer på at vi er en gjenvinningsbedrift samt behovet for lærlinger. Nå skal vi ta inn ni nye lærlinger til høsten. Vi er midt i et generasjonsskifte, så vi trenger nye kolleger.

May-Brit Finseth er prosessoperatør ved Glencore Manganese Norway AS, og prøver å rekruttere fremtidige lærlinger. De har for anledningen en spørrekonkurranse med spørsmålene, hva produserer Glencore? Hvor er Glencore? Har de lærlinger?

karriaeredag-7

– Vi er aktive og går gjerne og hanker dem inn. Jeg håper vi klarer å formidle hvor interessant det er å jobbe for oss. Jeg er selv skiftarbeider i produksjon, og det kan kanskje være attraktivt for dem som liker å sove lenge om morgenen.

Markedssjef Wenche Brennbakk ved Sintef Molab er tilstede på stand for å fortelle om mulighetene på laboratoriet.
– Vi har i tillegg en konkurranse hvor de lærer litt om oss. Vi ser at elevene er like ivrige hvert år, sier Brennbakk.
Mange som nærmer seg standen er litt usikker på hva de ansatte i Molab egentlig gjør om dagene.
– Det er mange veier inn for å bli en del av vår realfagsverden. Derfor er det veldig fint å få delta på denne messen. Da kan vi gi elevene og studentene noen inputs på hva det vil si å jobbe i industrien.

 

Få fram industrien som attraktivt yrkesvalg

– Den moderne industrien har behov for alle typer kompetanse. I industriparken trenger vi dyktige fagarbeidere innenfor flere områder. Vi trenger mastergradskandidater innenfor både teknologi og økonomi, folk som er gode på logistikk, og markedsfolk. Ungdommen begynner å få øynene opp for industrien som en spennende yrkesvei, ikke minst fordi vi kan vise til gode resultater og tøffe mål når det gjelder miljø og bærekraft. Det er en profil som er attraktiv for dagens unge. Men vi har fortsatt en stor jobb med å gjøre disse mulighetene kjent, og derfor deltar vi på karrieredagen, sier markedssjef i Mo Industripark AS, Jan Gabor.

 

Del Del Del