- Jeg liker meg godt her, og jeg vil gjerne være her så lenge jeg kan bidra til videre utvikling av bedriften, sier produksjonssjef Hendrik Strümpfer ved Glencore Manganese Norway AS.

Med Sør-Afrika som referanse

12 mars, 2014 12:23 Del Del Del

– Jeg har kun sett snø tre ganger tidligere i livet.

Dette forteller den nye produksjonssjefen ved Glencore Manganese Norway AS, Hendrik Lambert Strümpfer.

Han kom til Glencore fra Lion Ferrochrom, et smelteverk som ligger nord i Sør-Afrika, øst for Pretoria. Der er temperaturen betydelig høyere enn en god sommerdag i Rana, opp til 42 grader Celsius. På det kaldeste om vinteren ligger temperaturen på om lag 15 grader – pluss!

Lion Ferrochrom ligger for øvrig i øvre sjikt av ferrokromverk i verden, og de er nå inne i en hektisk fase, med stor utbygging som vil gi fordobling av kapasiteten. De vil da bli verdens største verk innenfor sin bransje og produktspekter. Dette verket vil etter utbyggingen ha om lag 1000 ansatte.

Hendrik Strümpfer hadde arbeidet i ett år ved Lion Ferrochrom da han satte kursen til Mo. Han opplever at det er mange og store forandringer ved å komme til smelteverket i Mo Industripark, både i forhold til prosessen og størrelsen på verket. I tillegg er det en helt annen organisering av arbeidet, og det er langt høyere kunnskapsnivå på operatørene.

 

Ferrosilisium

Hendrik vokste opp i Fristat-provinsen, et svært flatt landskap. Han utdannet seg til lærer i den nordvestlige delen av Sør-Afrika, og han arbeidet i flere år som lærer. I Sør-Afrika er det ikke gratis utdanning, og læreryrket var prioritert i forhold til stipender. Det gjorde at han valgte denne utdanningen. Mens han arbeidet som lærer tok han videreutdanning, som førte ham fram til en Master i kjemi.

Før han begynte ved Lion var Hendrik Strümpfer ansatt i 17 år ved Silicon Technic, et smelteverk som lå i Netalprovinsen og som ble stengt og lagt ned.

Han begynte der som laboratoriesjef, etter fullført kjemiutdannelse. Senere fikk han arbeid i produksjonen, og deretter innenfor salg. Hans siste jobb der var som produksjonssjef, en jobb han hadde til verket ble nedlagt.

– Jeg liker meg meget godt i Mo i Rana, sier Hendrik Strümpfer. Han og kona flyttet hit, og de kom den 1. oktober i 2013. De har nå i leilighet i byen. Ekteparet har to voksne barn, ei datter som arbeider og en sønn som studerer. De var begge på juleferie nylig på Mo, og de synes det er spennende å få mulighet til å komme hit på ferie. I jula benyttet de også anledningen og dro til Hemavan for å stå på ski.

– Vi vil prøve å treffe hverandre tre-fire ganger i året, og neste gang skal vi ned til Sør-Afrika for å møtes der.

Jeg skal jobbe ved smelteverket på Mo ei god stund framover. Intensjonen er å bli på Mo i minst tre år. Jeg liker meg godt her, og jeg vil gjerne være her så lenge jeg kan bidra til videre utvikling av bedriften, avslutter produksjonssjef Hendrik Strümpfer ved Glencore Manganese Norway AS.

 

Se artikkelen i pdf-versjon fra Gule Sider:

 

 

 

Del Del Del