Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe besøkte Mo Industripark AS og Inkubator Helgeland AS. Fra venstre: Johan Petter Røssvoll, Willfred Nordlund, Arve Ulriksen, Jan Erik Svensson, Thoralf Lian og Ola Borten Moe.

Mineralnæringen fortjener et sterkt departement

17 august, 2015 15:31 Del Del Del

– Jeg har tro på at framtidig utvikling i Norge vil skje i skjæringspunktet mellom industri, kunnskap og naturressurser. Her ligger det svært mye, og jeg har ikke tro på at utvikling skjer kun på ett felt.

 

Slik oppsummerte Senterpartiets nestleder, Ola Borten Moe, sitt møte med representanter for Mo Industripark AS og Inkubator Helgeland. Mandag 17. august besøkte han industriparken sammen med førstekandidat ved fylkestingsvalget i Nordland, Willfred Nordlund og Johan Petter Røssvoll fra Rana Senterparti.

Borten Moe pekte spesielt på at dette gjelder for mineral-  og bergverksnæringen.

  • Jeg er spesielt opptatt av organiseringen av dette arbeidet nasjonalt. I dag sorterer dette under tre departementer. Mineralnæringen fortjener en mer sentral plass, i et departement med tradisjon for å jobbe mot næringer.

En utvidelse av Olje- og energidepartementet til å omfatte mineralnæringen ville gitt oss et samlet ansvar for olje, gass og mineraler sammen med energi, sa Ola Borten Moe.

Han var meget godt fornøyd med orienteringen han fikk om Mo Industripark.

– I Mo i Rana, som i Verdal og på Herøya har industrimiljøene forandret seg betydelig fra snart tretti år siden til i dag, fra en stor bedrift til en stor industriklynge av mange næringer og industribedrifter. Dette gjør at disse miljøene er mye bedre skodd for framtidig utvikling enn tidligere.

Det har vært artig å besøke dere og høre om blant annet arbeidet med datasentre, sa Ola Borten Moe, som mente han også hadde lært mye nytt ved besøket.

 

- . I dag sorterer dette under tre departementer. Mineralnæringen fortjener en mer sentral plass, i et departement med tradisjon for å jobbe mot næringer, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

– . I dag sorterer mineralnæringen under tre departementer. Mineralnæringen fortjener en mer sentral plass, i et departement med tradisjon for å jobbe mot næringer, sa Senterpartiets nestleder Ola Borten Moe.

Glad for Aasta Hansteen

Ett av spørsmålene som ble tatt opp under besøket var en områdeløsning for en eventuell framtidig utvidelse av oljeutvinningen nordover. Senterpartiets nestleder mente i den sammenheng at vedtaket om utbygging av Aasta Hansteen-feltet var og er positiv for Helgeland og Nordland.

– Det er bra for de oppgaver som olje- og gassnæringen står foran. Når det hevdes at det er punktum for olje- og gassnæringen nå, så er det ikke slik.

For Helgeland og Nordland har olje- og gassutviklingen styrket næringslivet de siste årene. Aasta Hansteen-feltet er nå snart ferdig installert. Jeg er glad for at denne utbyggingen ble vedtatt, og de gjennomførte investeringer på 60 milliarder kroner er svært viktig også for regionen.

Aasta Hansteen-feltet har senket terskelen for videre utvikling videre utenfor Helgelandskysten. Rundt Aasta Hansteenplattformen vil man kunne få til svært mye mer, blant annet i form av tilkobling av mange mindre felt. Her vil det bli mange muligheter for næringen framover, sa Borten Moe.

 

Industripolitikk og energi.

Adm. dir. Arve Ulriksen orienterte om virksomheten i Mo Industripark i dag, med vekt på ny industriell virksomhet innenfor både landbasert industrivirksomhet, mineralnæringen og ny kraftforedlende industri, samt hvordan dette kan oppnås. Han la vekt på styrken som ligger i industrielle klynger, som Mo Industripark, og han hevdet at industriklynger er en del av løsningen for ny utvikling og vekst og for en mer miljøvennlig utvikling av industrien.

I tillegg presenterte Inkubator Helgeland AS deres arbeid for etablering av datasentre i Nordland, og hvordan dette arbeidet skjer i samarbeid med flere aktører i Nordland, samt status for prosjektet i dag.

Del Del Del