- Dette er et bredt arrangement i verdensklasse, noe vi er svært stolte over å kunne knytte oss opp mot. Det vil bidra på en meget god måte til å promotere Helgeland, Mo i Rana og Mo Industripark, sier adm. dir. Arve Ulriksen i Mo Industripark AS. Fra venstre: Markedssjef Jan Gabor, Mo Industripark AS, Knut-Eirik Dybdahl, Arctic Race of Norway, adm. dir. Arve Ulriksen, Mo Industripark AS, og Jean Etienne Amaury, ASO.

MIP as er sponsor i årets Arctic Race of Norway!

6 januar, 2016 15:44 Del Del Del

– Vi ser på dette som en unik anledning til å promotere industrien på Helgeland.

Dette sier administrerende direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark AS (MIP as).

Han legger til:

– Samtidig ønsker vi å bidra til synliggjøring av mulighetene i Mo Industripark og Rana kommune. Nordland er i vekst og vi trenger å tiltrekke oss kompetanse og arbeidskraft. Mo i Rana er Nord-Norges tredje største by med mange tilbud innen ulike næringer. Arctic Race of Norway gir oss en unik mulighet til å profilere dette gode budskapet, sier Ulriksen.

Mo Industripark AS er den første sponsoren i Nordland for Arctic Race of Norway.

Daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdahl, er glad for at Mo Industripark AS har valgt å delta som den første sponsoren fra Nordland.

– Vi ser frem til et godt samarbeid og skal legge til rette for at Helgeland blir godt markedsført internasjonalt, avslutter Dybdahl.

Mo Industripark AS har ambisjoner om å være en grønn industripark i verdensklasse gjennom fokus på reduksjon av utslipp, energigjenvinning og gjenbruk. Dette skal også være budskapet i årets deltagelse som sponsor for Arctic Race of Norway.

 

To etapper gjennom Mo i Rana

Årets ritt går over fire dager, fra 11. til 14. august. Andre etappe, den 12. august, starter i Mo i Rana og går via Mosjøen til Sandnessjøen. Tredje etappe, den 13. august, går fra Nesna via Mo i Rana der det blir en runde i sentrum, opp E12 og via Plurdalen og til E6 på Røssvoll, for på nytt å kjøre gjennom Mo og videre til Korgen. Etappen avsluttes på Korgfjellet.

Dette gir Mo i Rana og Mo Industripark svært god anledning til å vise seg fra sin beste side, i to av de fire etappene under årets ritt.

Sponsoravtalen gjelder for ett år – 2016, med opsjon for forlengelse av avtalen.

Del Del Del