Den visuelle identiteten er godt ivaretatt i den nye logoen for Mo Industripark AS

MIP AS med moderne profil

16 februar, 2016 10:42 Del Del Del

Mo Industripark AS har fått en ny grafisk profil. Endringene er gjort for å tilpasse selskapets profil, nye plattformer for markedsføring, informasjon og kommunikasjon.

– Vi har det siste året jobbet mye med markedsføring og kommunikasjon, med tanke på vekst og utvikling. Noe av det vi har erfart er at den gamle logoen var lite egnet for digitale medier. Derfor har Riktig Spor AS, i dialog med MIP AS, utformet en ny grafisk profil. Dette har gitt oss en industriell og moderne profil, som synes godt både i trykt og digitalt format, sier markedssjef Jan I. Gabor.

– Alle kjenner nok igjen elementene fra den gamle logoen, så MIP AS sin visuelle identitet er godt ivaretatt, sier Gabor.

 

Del Del Del