Ledelsen i Mo Industripark AS besøkte Lurøy og industrimiljøet på Lovund. Her foran anlegget til Nova Sea AS.

MIP-besøk til Lurøy

8 juli, 2015 12:33 Del Del Del

Hele ledergruppen i Mo Industripark AS besøkte Lurøy i juni. De fikk møte kommunens ledelse i kommunehuset på Onøy, der de særskilt ble informert om planer og muligheter på indu-striområdet Stokkvågodden og marmorforekomsten på Aldra. Deretter  gikk turen til Lovund, der det var møte med, og omvisning på produksjonsanleggene til Nova Sea AS, Aquarius AS og Nordland Rensefisk AS.

Hensikten var å lære mer om muligheter og utfordringer for kommune og næringsliv i Lurøy, samt drøfte spørsmål av felles interesse. Besøket er en konsekvens av den vedtatte endring av strategiske fokus for Mo industripark AS, der selskapet ønsker å være langt mer utadvendt enn tidligere, blant annet gjennom samarbeid med industri og næringsliv i nabokommunene. Mo Industripark AS informerte også om egen drift og strategi framover.

 

Se notisen i PDF-format:

GSnr4_2015_s18

Del Del Del