MIP Industrinett skifter navn til Svabo Industrinett. Ny logo og design er på plass.

MIP Industrinett skifter navn til Svabo Industrinett

15 september, 2022 12:41 Del Del Del

Svabo Industrinett er det nye navnet på MIP industrinett, nettselskapet som distribuerer strøm til bedriftene i Mo Industripark. Både navn og den nye grafiske profilen har hentet mye inspirasjon fra selve infrastrukturen og kontrollrommene hvor all strømmen overvåkes og dirigeres.

Daglig leder i Svabo Industrinett, Odd Husnes, er veldig fornøyd med både nytt navn og grafisk profil. Selve navnet kom til etter en idémyldring blant de ansatte i selskapet.

-Navnet viser til at store deler av våre anlegg er plassert i Svabo, rett under Mofjellet. Vi synes det er et fint navn, så det var ikke vanskelig å gå for, sier Husnes.

-Så har vi hatt inne Spiren Design for å lage ny logo og grafisk profil for oss. Da de var her på befaring ble de begeistret over hvordan de ulike kontrollrommene våre er bygd opp, og har brukt mange av symbolene fra våre systemer som elementer i den grafiske profilen, fortsetter han.

Navneendringen kommer etter en lovendring hvor det har blitt pålagt et sterkere skille mellom nettselskap og deres eiere. Det gamle navnet måtte dermed også endres. Men Svabo Industrinett har benyttet anledningen til å få laget et moderne grafisk uttrykk, som også egner seg godt når de skal nå ut til, og rekruttere, nye medarbeidere. Som et av få selskaper har de valgt å bruke geografisk tilhørighet i navnet.

-Designet ble fint, og så spiller vi her på både historien, geografi og infrastrukturen i Mo Industripark. Økonomien i regionen går svært godt og det er hardere konkurranse om arbeidskraften. Dermed er det viktig for oss å også kunne skille oss litt ut, og den grafiske profilen er selvsagt en viktig del av dette, sier Husnes.

Del Del Del