Internepub

Interne publikasjoner

De viktigste informasjonskanalene er hjemmesiden vår, informasjonsavisen Industriparknytt, Facebooksiden og årsberetningen for Mo Industripark AS. Industriparknytt kommer ut seks ganger i året.

Her kan du finne alle publiserte nyheter, og laste ned Industriparknytt.

Arve Ulriksen and Jan I. Gabor at Mo Indsutripark AS says that Arctic Race of Norway will be a unique opportunity for highlighting industry and the Rana region.

Markedsføring av industriparken

Vi arbeider for å synliggjøre aktiviteten i industriparken og mulighetene for etablering av ny industri. Vi formidler det som skjer i industriparken både gjennom å deltakelse på aktuelle arenaer, synlighet i offentligheten, og egne publikasjoner.

samfunn

Samfunnskontakt

Vi håndterer mange av forespørslene fra eksterne kunder, samarbeidspartnere og kontakter og bistår i å gi nødvendig informasjon.

Lokalt er MIP AS en betydelig aktør på sponsormarkedet i Rana. Det meste av støtten gis til idrett og kultur, der barn og ungdom er prioritert.

Les mer om sponsing og samfunnsansvar

historieformidling

Historieforvaltning

Mo Industripark AS sitter på en stort materiale av bilder og annet fra Norsk Jernverk AS og tiden før. Dette har vi lyst å vise frem. Derfor har vi blant annet gitt ut en DVD og en bildebok fra Rana-industrien.

raadgivning

Rådgivning

Vi utfører tjenester innenfor mediekontakt, informasjonsformidling og strategi for Mo Industripark AS og andre bedrifter i Mo Industripark.

omvisning

Omvisninger

Vi fasiliteter for omvisninger for skoleklasser. Det er Kunnskapsparken Helgeland som arrangerer disse. I tillegg får vi besøk av statsråder, store konsern eller andre som er interessert i industrien i Rana. Det er da informasjonsavdelingen som koordinerer omvisningene.

Ansatte

Jan Gabor

Jan Gabor
Direktør eiendomsutvikling
907 46 046

Kim-André Åsheim

Kim-André Åsheim
Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt
992 27 621

Benjamin Strøm Bøen

Benjamin Strøm Bøen
Junior kommunikasjonsrådgiver og medieprodusent
959 49 687