Det lokale el-tilsyn

De fleste nettselskaper er med hjemmel i tilsynsloven pålagt å føre tilsyn innenfor sitt forsyningsområde.

Det lokale el-tilsyn ved nettselskapet er derfor en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet og utøver tilsyn under Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Berdeskap (DSB) sin kontroll.

DLE

  • Er en del av nettselskapet
  • Er faglig underlagt regionen i det området nettselskapet ligger.
  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg.
  • Fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde.
  • Utfører sitt tilsyn etter rammer fra DSB, og er pålagt å rapportere om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater.

Espen Moe
DLE-Fagansvarlig
480 64 146

Odd Husnes
DLE-Ansvarlig
957 00 098
odd.husnes ( a ) mip.no