Strømbrudd

Opplever du strømbrudd eller har informasjon om hendelser i strømnettet og mulige farlige situasjoner så ønsker vi å få beskjed.

Vi ønsker at dere som bruker av anlegget sjekker om strømbruddet skyldes feil i eget anlegg før vi som nettselskap blir kontaktet.

Hvis det ved utrykning viser seg at årsaken til strømbruddet ligger i kundens eget anlegg vil dette være en fakturerbar tjeneste.

Ved strømbrudd ring 415 25 500

Feilmeldingstjenesten vår er bemannet 24 timer i døgnet.

Kompensasjon ved strømstans

Hvis strømmen blir borte i mer enn tolv timer på grunn av feil i strømnettet kan kunder kreve økonomisk kompensasjon.

Dette har du krav på:

  • Kr 600 for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • Kr 1.400 for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • Kr 2.700 for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer
  • For avbrudd over 72 timer gis et tillegg på kr 1.300 for hver nye påbegynte 24 timer

Varigheten for et svært langt strømbrudd regnes fra det tidspunkt nettselskapet først fikk melding om strømbruddet, eller vi visste eller burde ha visst om strømbruddet.

Strømbruddet opphører når normal forsyning er gjenopprettet.