MIP Service og IT har flyttet til Gulbygget

MIP Service og IT har flyttet

11 oktober, 2015 11:05 Del Del Del

 

 

På grunn av at husene i Blåbærveien er i ferd med å rives, flyttet MIP Service og IT i begynnelsen av oktober opp i Gulbygget, på hjørnet mot hovedveien.

– Vi har fått samlokalisert oss bedre. Nå sitter alle i avdelingen i samme lokaler og det er en god fordel, praktisk sett. Samtidig er vi kommet nærmere de andre avdelingene i Mo Industripark AS, noe som gjør det enklere å ta turen over dersom man skal snakke med noen, sier avdelingsleder Jan-Vidar Grønnesby.

Lokalene MIP Service og IT disponerte tidligere var gamle og ikke så hensiktsmessige til deres bruk.

– Vi har flyttet til mer moderne lokaler hvor vi blant annet har fått mer lydisolerte vegger, slik at støyen fra makuleringsmaskinen er ikke så høy lenger. Dette er en miljømessig forbedring hos oss. Vi har også fått mer riktig belysning. Arealet er litt mindre, men vi har fått tilpasset lokalet slik vi ønsket det for at det skal fungere bra for alle, sier han.

Etter hvert kommer MIP Service og IT til å invitere til en «Åpen dag», slik at alle som vil kan komme inn å se hvordan de har fått det.

 

Se notisen i PDF-format:

GSnr5_2015-18

Del Del Del