MIP Sikkerhetssenter søker utrykningsvakt/instruktør

3 januar, 2018 14:14 Del Del Del

MIP Sikkerhetssenter har ledig 100% stilling som utrykningsvakt/instruktør ved Brann- og redningstjenesten i Mo Industripark.

Vi ønsker oss en medarbeider med følgende kvalifikasjoner;
• Gode sosiale og kreative egenskaper
• God psykisk og fysisk helse
• Relevant fagbrev/yrkespraksis/erfaring
• Instruktørkompetanse
• Førerkort klasse C
• Kunne tjenestegjøre som røykdykker og førstehjelper

Mer om stillingen
Utrykningsvaktene har beredskap på brann og ambulanse (Redningsbil) og jobber en helkontinuerlig skiftturnus med 1 døgn på og 3 døgn fri. Den som ansettes må tilfredsstille de fysiske og psykiske krav som kreves i stillingen. Som stillingstittelen antyder, er instruktørrollen en meget viktig del av arbeidet. Søkeren må derfor kunne fungere som instruktør på våre kurs. Opplæring som instruktør på de enkelte kurs vil bli gitt.

Det vil bli lagt stor vekt på følgende kompetanse:
• Yrkessjåførkompetanse
• Sertifisert opplæring på:

  • Kran
  • Maskin
  • Truck

Det vil i tillegg bli gjennomført tester av søkeren i henhold til stillingens krav. Søkeren vil måtte gjennomgå følgende tester:
• Helseundersøkelse for røyk- og kjemikaliedykkere
• Arbeidstilsynets fysiske test for røyk- og kjemikaliedykkere
• Presentasjonsferdighet
• Klaustrofobi- og høydetest

Spørsmål om stillingen kan rettes til Sikkerhetssjef/Avd. leder Richard Erlandsen, via e-post: eller                        pr. telefon 75 13 63 80

Søknad med CV sendes elektronisk til:

Søknadsfrist: 15. februar 2018

 

Om MIP Sikkerhetssenter

MIP Sikkerhetssenter er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark as og har ansvaret for sikkerheten i industriparken, inklusiv Rana Industriterminal. Dette omfatter også ansvar for adgangskontroll i industriparken og drift av portene. 

MIP Sikkerhetssenters beredskapsstyrke er en del av industrivernet i Mo Industripark. Hovedoppgavene er beredskap på brannbil og ambulanse (Redningsbil), samt drift av et kurs- og øvelsessenter innenfor brannvern, røykdykking, førstehjelp, sikkerhetsopplæring med mer. I tillegg utføres en rekke andre tjenester som brann- og ulykkesforebyggende arbeid, vektertjenester, service på brannslukkere, pusteluftsutstyr, trykkluftflasker osv. Se også Sikkerhetssenterets hjemmeside: www.mip-brann.no

 

Del Del Del