Mo Industripark AS søker etter prosjektleder bygg og anlegg – ingeniør/sivilingeniør

26 juni, 2017 11:28 Del Del Del

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter, om lag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350.000 m2 og distribuert energi på 1.700 GWh. For mer informasjon se mip.no.

MIP Eiendom er en av fem driftsavdelinger i Mo Industripark AS. Eiendomsavdelingen har ansvaret for utvikling, drift og vedlikehold av bygg og tomter, veier, parkeringsområder, deponier og kaianlegg. Avdelingen har i dag 9 ansatte med 6 sivil ingeniører/ingeniører og 3 driftsteknikere.

Hovedaktivitetene er utleie av næringsbygg og tomter, drift og vedlikehold, utvikling av tomtearealer og nybygg.

 

MIP Eiendom er i gang med et antall større prosjekter for utvikling av nye tomter for industri og næring, nye bygg og ny dypvannskai. Dette er utfordrende og spennende prosjekter som også medfører utstrakt kontakt med kunder, rådgivere, entreprenører og myndigheter.

MIP Eiendom søker prosjektleder bygg og anlegg – ingeniør/sivilingeniør

Vi søker etter en person med utdannelse som ingenør/bachelor eller sivilingeniør/master innenfor bygg og anlegg, og med erfaring. Har du annen relevant utdannelse innenfor elektro, VVS, etc. med erfaring innenfor bygg-/anleggssektoren oppfordres du også til å søke.

Hovedarbeidsområdet vil være større og mindre utviklings- og vedlikeholdsprosjekter knyttet til eiendomsmassen.

De som søker må ha gode kommunikasjonsevner, kunne jobbe både selvstendig og i team og ha gode datakunnskaper. Personlige egenskaper som resultatorientering, systematikk og samarbeidsevne vil også vektlegges ved ansettelse.

Tiltredelse og lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til eiendomssjef Arne Westgård på telefon 915 66 434.

Søknadsfrist 15. august 2017.

 Søknad med CV sendes pr. epost til:

 

Del Del Del