Mo Industripark AS søker leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

27 april, 2017 13:59 Del Del Del

 

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i en av landets største industriparker. Mo Industripark omfatter bl.a. 110 bedrifter med omlag 2400 ansatte, 7 mrd. i omsetning, 2600 dekar tomteområder, bygningsmasse på 350 000 m2 og distribuert energi er 1 700 GWh.

 

Hovedoppgaven for Mo Industripark AS (MIP AS) er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted. Mo Industripark AS arbeider for at industrien har best mulige rammebetingelser. Bedriften er organisert i fem driftsavdelinger, Kraftnett, Energi, Sikkerhetssenter, Service & IT samt Marked & Info. MIP AS er morselskapet i MIP-konsernet og har fem datterselskap: Rana Industriterminal AS, MIP Regnskapsservice AS, ACDC AS, Foton Invest AS og Mo Fjernvarme AS. MIP AS har 66 ansatte og konsernet har 118 ansatte.

 

Til nyopprettet stilling i MIP AS søkes:

Leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt

Som leder for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt i MIP vil du arbeide til beste for selskapet og industrien i Nord Norge.

Hovedarbeidsområder er:

  • Strategisk kommunikasjonsarbeid
  • Nærings- og industripolitikk
  • Nettverksbygging
  • Beredskaps- og krisekommunikasjon
  • Prosjektutvikling og prosjektledelse

Personlig profil:

Vi søker en person som er strategisk, handlekraftig, strukturert og utviklingsorientert. Du er flink til å kommunisere og å bygge nettverk. Du må være synlig, ha god forretningsmessig forståelse samt tenke helhetlig og strategisk.

 Ønsket bakgrunn:

Søkere må ha utdanning på universitets- eller høyskolenivå og ledererfaring. Erfaring fra nærings- og industripolitikk samt kommunikasjons- og informasjonsarbeid ønskes. Søker må beherske engelsk skriftlig og muntlig.

Arbeidssted er Mo i Rana.

Vi tilbyr en svært spennende jobb i et konsern i vekst og utvikling samt konkurransedyktige betingelser

Informasjon:

For spørsmål om stillingen, kontakt administrerende direktør Arve Ulriksen på telefon 950 30319 eller Harriet Havdal i Essensi AS på telefon 477 53589.

 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 28. mai via

https://essensi.easycruit.com/vacancy/application/1837491/145427?iso=no

Alle søknader og henvendelser behandles konfidensielt, også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

 

Del Del Del