Mo Industripark AS vurderer å inngå rammeavtale med et reklamebyrå

22 mai, 2015 16:23 Del Del Del

Mo Industripark AS er eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo Industripark lokalisert i Mo i Rana, Nordland. Hovedoppgaven for Mo Industripark AS er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.

 

Litt om Mo Industripark;

 • Omsetning rundt 7 milliarder kroner samlet for alle selskap
 • Av dette går mer enn 5 milliarder til eksport
 • 106 bedrifter
 • Sysselsetter nærmere 2300 ansatte
 • Samlet næringsareal; 2.600 dekar
 • 3 av Nordlands 8 største eksportbedrifter er lokalisert i MIP

 

Om Mo Industripark AS

 • Eiendoms- og infrastrukturselskap
 • Omsetning ca. 245 millioner
 • 100 ansatte inkludert datterselskap

 

Fremtiden er grønn

Mo Industripark skal være kjent for å sette miljøet i fokus og vi skal i denne sammenheng fremheve våre unike fortrinn;

 • Fornybar kraft, sikker tilgang på energi, gjenvinning av energi og avfall
 • Nordens største resirkuleringsmiljø av skrapstål
 • Miljømessig trygg deponering, gjenbruk av vann og materialer

 

Vi skal være blant verdens ledende industriparker målt i utslipp til ytre miljø og energieffektivitet.

 

Mo Industripark AS vurderer å inngå en rammeavtale med et reklamebyrå på tjenester knyttet til;

 • Utarbeidelse av profilhåndbok
 • Utarbeidelse av presentasjonsmateriell tilpasset ulike kanaler
 • Tjenester knyttet til utforming av annonser og trykksaker
 • Konsept og utstyr til stand for bruk på konferanser og seminar

 

Vi ber derfor om tilbud på deres tjenester. Tilbudet bør inneholde;

 1. Fast pris på profilhåndbok med beskrivelse av hva som inngår.
 2. Timepriser på ulike tjenester
 3. Beskrivelse av selskap med relevante ansatte og deres kompetanse
 4. Samarbeidspartnere og spesielle fortrinn
 5. Referanseprosjekt

Det er også anledning til å sende tilbud basert på samarbeid mellom flere aktører som samlet tilbyr nødvendig kapasitet og kompetanse.

Tilbudet bes være oss i hende senest 19 juni, 2015 og sendes via epost til .

Del Del Del